Browsed by
Category: Øvre Hallenskog vel

Oppdatert informasjon om arbeid i uke 48 og 49

Oppdatert informasjon om arbeid i uke 48 og 49

Fra Asker kommune:

Bommen over Hallenåsen holdes åpen i uke 48 og 49 (som tirsdag 27. november).

Uke 48:

Det jobbes fra grensebekken og sørover mot Plankedalsveien.

Evt. omkjøring via Røykenveien/Mølleveien.

Veien vil i utgangspunktet være stengt for gjennomkjøring mellom kl. 0800-1700 på hverdager.

Type arbeid: Tilpasning av adkomster, etablering av fartsdemper ved Underlandsveien 75 ,etablering av veiskulder, samt diverse asfaltering.

Uke 49:

Det jobbes fra Plankedalsveien  og sørover mot Underlandsveien 91.

Samme type arbeid som i uke 48, men veien vil i utgangspunktet være åpen. Det må likevel påregnes begrensninger og venting mellom kl. 0800-1700.

Evt. omkjøring via Røykenveien/Mølleveien.

I tillegg ber vi om at sperringene respektens og ikke flyttes på. Det skapes da ekstra frustrasjon blant  de neste bilistene som kommer og som da må  snu «enda lenger» inn i Underlandsveien.

Stenging Plankedalsveien / Underlandsveien

Stenging Plankedalsveien / Underlandsveien

STENGING AV KRYSSET PLANKEDALSVEIEN/UNDERLANDSVEIEN MANDAG 4. JUNI 

Krysset vil være stengt i ca. 4 uker fra og med mandag 4.juni kl 0800 (hele døgnet) til ca. 4. juli. Det vill ikke være gjennomkjøring fra Plankedalsveien til Underlandsveien. Underlandsveien vil være åpen for trafikk før Kl.0800 og etter kl 1700, samt i hele døgnet lørdag-søndag. 

OMKJØRING – BOM OVER HALLENÅSEN VIL VÆRE ÅPEN 

Omkjøring for beboere på Hallenåsen/Plankedalsveien vil være via Hallenåsen. Bommen vil være åpen hele døgnet så lenge krysset Underlandsveien/plankedalsveien er stengt. 

SKOLEKJØRING 

Skolekjøring vil fortsette som før. Det gjøres tilpasninger og prosjektet har god dialog med selskapet som kjører skolebarna. 

ASFALTERING AV UNDERLANDSVEIEN PÅ ASKER-SIDEN 

5. og 6 juni. skal Underlandsveien på Asker-siden asfalteres. Kjørende vil måtte passere via gangvei. Det vil benyttes dirigenter. Tungtransport vill ikke kunne passere. Utrykningskjøretøy vil kunne passere. 

Generalforsamling og medlemskontingent

Generalforsamling og medlemskontingent

Kjære nabo,

Beklager dersom du tidligere ikke har mottatt innkallelse til årets generalforsamling og medlemskontingent.

Øvre Hallenskog Vel forsøkte i år, for første gang, å sende ut medlemskontingent og innbydelse til generalforsamling digitalt. Den 4. april sendte vi både innbydelse til generalforsamling og årets medlemskontingent på e-post til 150 mottagere, publiserte på våre Facebook-sider og nettsider. Vi forsøkte også å levere papirversjon i postkasse til de vi ikke har e-postadresse til.

Dessverre viser det seg at listene våre er mangelfulle og vi har ikke nådd frem til alle slik vi ønsket. Før helgen hadde vi mottatt kun 17 innbetalinger, som er en nedgang på over 80% fra tidligere år. Vi har blitt gjort oppmerksomme på at mange ikke har mottatt informasjonen vi forsøkte å formidle.

Vi beklager på det dypeste at vi ikke har lykkes med å informere våre medlemmer godt nok i år. Vi har derfor nå delt ut vedlagt PDF som utskrift i postkasser i Øvre Hallenskog.

Vellets generalforsamling er førstkommende torsdag, 3. mai, kl 20:00 på Friheim (Åmotveien 15, Heggedal). Se vedlagt innkallelse. Håper du og dine har anledning til å delta.

Videre håper vi at flere ønsker å være betalende medlemmer av vellet, slik at vellet har midler til å jobbe for fellesskapet. Årets medlemskontingent er på kr 250,- og kan betales til kontonummer 7137.05.06919 eller via Vipps til #503449. Merk gjerne innbetaling med navn og adresse.

Håper vi sees på torsdag!

Med vennlig hilsen,
Styret i Øvre Hallenskog Vel.

Download (PDF, 150KB)

Naboinfo #2 fra Asker Kommune

Naboinfo #2 fra Asker Kommune

Fortau Underlandsveien (Røyken)

Planlagt fremdrift: 

15.januar 2018 

Oppstart: Tilrigging vil starte 29. januar 2018 (uke 5)

Fortau Underlandsveien (Røyken) 

Fra og med 5.februar vil veien være stengt for kjøretøy mellom kl 0800-1700 på hverdager. Første stengte etappe vil være ved kommunegrensen og ca. 200m sørover.

Ferdig: Desember 2018 (rest istandsetting våren 2019)

Status fremdrift: iht. plan

Arbeidene med bygging av fortau har nå vært ute på anbudsregning. Viva IKS har inngått kontrakt med Hagen Maskin AS.

Innenfor anleggsområdet vil vinterdrift utføres av Hagen Maskin AS.

Entreprenørens drift- og gjennomføringsplan 

Arbeidene vil i hovedsak skje etappevis, hvor ca. 150-250 meter vil bli berørt under hver etappe.

Trafikkavvikling – fotgjengere og syklister 

Fotgjengere kan passere anleggsområdet (stengt etappe) når det graves i nordre del av Underlandsveien.

Trafikkavvikling – kjøretøy 

Stengt etappe vil være stengt for kjøretøy mellom kl. 0800-1700 på hverdager. Inn- og utkjøring til Tangenveien opprettholdes under hele anleggsperioden. Utrykningsetater informeres om stenging før oppstart.

Mellom kl. 0800-1700 på hverdager vil omkjøring være via Mølleveien. Infoskilt settes ut i uke 3.

Shuttlebus – Hallenskog stasjon til Heggedal stasjon 

Tilbakemeldingen fra NSB er at tilbudet opprettholdes i anleggsperioden. NSB vil komme med ytterligere informasjon vedrørende kjøreplan m.m.

Skolekjøring- Oslo Taxi Buss AS 

Fra og med mandag 5.februar 2018 (uke 6) vil det bli endringer i skolebussens rute. Kjøring til skolen på morgningen før kl 0800 vil gå som normalt.

Mellom kl. 0800 og 1700 vil elevene måtte bruke krysset Underlandsveien/ Plankedalsveien for avstigning. Skoleelever som bor i Underlandsveien mellom nevnte kryss og kommunegrense vil bli levert her. Skolekjøring vil gå som normalt i Plankedalsveien og Øvre Hallenskog.

Ved retur fra skolen vil barn som bor i Tangenveien ble ledet over planovergangen av en representant fra entreprenør/prosjektet.

Informasjon 

Prosjektet distribuerer naboinformasjon løpende gjennom hele anleggsperioden. Primært vil naboinformasjon distribueres til grunneiere i nærheten av anleggsområdet. Naboinformasjon blir også lagt ut på VIVA IKS sine hjemmesider: http://www.viva-iks.no/prosjekter/gangvei-heggedal-stasjon-underlandsveien-royken/

I tillegg vil naboinformasjonen sendes til Nedre- og Øvre Hallenskog vel for publisering på hjemmeside og Facebook-side.

Download (PDF, 354KB)

Juletrefest/Voksenfest den 6. januar

Juletrefest/Voksenfest den 6. januar

Juletrefest kl. 14.00

Vi inviterer til juletrefest for alle i hele Hallenskog (Øvre og Nedre) på Blåfjellhytta.

Det blir brus, kaker, gang rundt juletreet og er vi heldig så kommer selveste nissen på besøk.

Ta med unge og gamle og møt opp!

Fint om dere sender en SMS om antall barn og voksne som kommer, eller gå in på Facebook og Øvre Hallenskog Vel sine sider og sier i fra der.

Vi trenger noen til å bake kaker. Om du har mulighet og ønsker å bidra setter vi stor pris på det.
Mobil Oddrun        95 13 30 98

Voksenfest kl.20.00.

Vi inviterer til Voksenfest for alle i hele Hallenskog (Øvre og Nedre) på Blåfjellhytta.

Vi stiller opp med enkel natt mat! Ta med drikkevarer selv.

Inngangsbillett 50,-

Ta med naboer og venner og møt opp!

Si gjerne i fra hvor mange som kommer så vi kan beregne nattmat.

Med hilsen
Styret i Øvre Hallenskog Vel.