Den tredje veien fra bommen i Hallenåsen, og nesten vis á vis Solfjellveien. Trollkleiva veilag ledes av Alan Olsen Grindheim, Trollkleiva 39, 1389 Heggedal, tlf. 410 37 766. Org. nr. 911792168

For nøkkelopplysninger og styresammensetning se Enhetsregisteret:

Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret – Brønnøysundregistrene (brreg.no)

Trollkleiva har to underveilag.

PV6: Trollkleiva 19 – 27 og fremtidige 29 og 31. Leder i veilaget er Erik Fjelldal, Trollkleiva 21. Tlf. 412 19 578.

For nøkkelopplysninger og styresammensetning se Enhetsregisteret:

Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret – Brønnøysundregistrene (brreg.no)

Trollstubben: Ledes av Erik Glimsjø-Tvinnereim, adresse Trollkleiva 38, 1389 Heggedal. Tlf. 920 31 195. De berørte adressene her er Trollkleiva 26-42B. Org nr. 916185057

For nøkkelopplysninger og styresammensetning se Enhetsregisteret:

TROLLSTUBBEN VEILAG – Data fra Enhetsregisteret | Brønnøysundregistrene (brreg.no)