Omtrent 60m. nord for Plankedalsveiens høyeste punkt begynner Blåbergveien. Dette er veien som fører til Blåfjellhytta. Fra Plankedalsveien og til den krysser Nores vei er det offentlig vei. Videre opp til Blåfjellhytta er veien privat. Denne delen av veien er meget bratt. Stigning som overskrider 10% forekommer flere steder på det siste 800m. av veien. De første 350m. (den offentlige delen) av Blåbergveien er derimot temmelig flat. Kontaktperson for den private delen er Hans Peter Flodin, Blåbergveien 25, 1389 Heggedal. Tlf. 980 39 656 eller 970 55 628.