Budsjett 2020-21 samt Regnskap 2019/2020 Øvre Hallenskog Vel

Budsjett 2020-21 samt Regnskap 2019/2020 Øvre Hallenskog Vel

Regnskap  Øvre Hallenskog Vel Inntekter Medlemsavgift 4 956,20 Norsk Tipping 2 877,62 Renter 34,12 Sum 7 867,94 Utgifter Juletrefest 574,00 Generalforsamling 750,00 Vellenes Fellesorganisasjon 1 310,00 Gebyr bank 600,50 Overskudd 4 633,44 Sum 7 867,94 BALANSE Kasse 31.03.2020 2 128,50 Bank 70 856,87 72 985,37 Egenkapital pr 31.03.2019 68 351,93 Overskudd 4 633,44 Egenkapital pr 31.03.2020 72 985,37 Øvre Hallenskog   21.09.2020 Bjørn Hellman Kasser Regnskapet er revidert og funnet i orden Margit Matras revisor Jorunn Aaby revisor   Øvre Hallenskog…

Read More Read More

Referat fra generalforsamling i Øvre Hallenskog vel 2020

Referat fra generalforsamling i Øvre Hallenskog vel 2020

Referat fra generalforsamling i Øvre Hallenskog vel Sted: Friheim Dato: Tirsdag 22. september fra kl. 19 Til stede: 11 personer samt 3 fra Styret   Godkjennelse av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent. Valg av ordstyrer og referent Bjørn Olsen ble valgt som ordstyrer, Sissel Finstad som referent. Godkjennelse av årsberetning for 2019 Årsberetning ble lest opp og godkjent av generalforsamlingen. Godkjennelse av regnskap for 2019 Bjørn Hellman fra styret orienterte om regnskapet. Vellet har per dags dato…

Read More Read More

Årsberetning for 2019/2020

Årsberetning for 2019/2020

Øvre Hallenskog Vel Styret Ved generalforsamlingen 2019 ble følgende styre satt sammen: Navn Funksjonstid Område Funksjon Oddrun Christin Myklebust 1 år Trollkleiva Ordfører Line  Bækken 1 år Trollkleiva Styremedlem Sissel Finstafd 1 år Plankedalsveien Styremedlem Mohsen Khazaei 1 år Plankedalsveien Styremedlem Bjørn Hellman 2 år Solfjellveien Styremedlem Steinar Korsmo 2 år Solfjellveien Vara Alf Håvard Hokholt 1 år Nores Vei Vara   Det har i perioden vært avholdt åtte styremøter, en befaring og en dugnad.   På styremøtene har følgende…

Read More Read More

Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020

Øvre Hallenskog Vel Innkalling til ordinær generalforsamling september kl 19:00 på Friheim, Åmotveien 15, Heggedal. Grunnet koronasituasjonen ønsker vi forhåndspåmelding for å sikre at alle som ønsker skal få plass, send mail til bjoern.hellman@gmail.com med din påmelding, senest 20. september.   SAKSLISTE Godkjennelse av innkalling og dagsorden Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen Godkjennelse av årsberetning for 2019 Budsjett for 2020 Ansvarsfrihet for Styret Valg av fire styremedlemmer, to varamedlemmer, og et medlem til valgkomiteen….

Read More Read More

Plankedalsveien

Plankedalsveien

Asker Drift i Asker kommune er ansvarlig for vedlikehold av Plankedalsveien og Blåbergveien. Denne uken har vi hatt felles befaring og de har ved selvsyn konstatert at oppgradering av veien er nødvendig. Konklusjonen er at Asker Drift i år vil begynne oppgraderingen. De begynner med Kleiva og den påfølgende bakken før vinteren. Strekker budsjettet til, vil de ta hele veien frem til lekeplassen – og Blåbergveien. I fall det ikke er økonomidekning til alt i år, skjer sluttføring i løpet…

Read More Read More