Protokoll fra generalforsamling samt oppdatering fra nye styret

Protokoll fra generalforsamling samt oppdatering fra nye styret

Generalforsamling i Øvre Hallenskog Vel ble avholdt 2.mai på Fredheim hvor saker gjennom året ble gjennomgått samt nytt styre ble valgt. Nederst ligger protokoll fra møtet. Nytt styre har avholdt styremøte og følgende saker vil bli fulgt opp videre: Det jobbes for en sammenslåing av Nedre og Øvre Hallenskog vel, det vil bli innkalling til ekstraordinær generalforsamling over sommeren etter at Nedre har avholdt egen generalforsamling Det jobbes mot Viva for å opprettholde god veistandard på Plankedalsveien. Det behandles på…

Read More Read More

Øvre Hallenskog Vel

Øvre Hallenskog Vel

Innkalling til ordinær generalforsamling 2. mai kl 19:00 på Friheim, Åmotveien 15, Heggedal SAKSLISTE 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen 3. Godkjennelse av årsberetning for 2018 4. Regnskap 2017 og 18 5. Budsjett for 2019 6. Ansvarsfrihet for Styret 7. Valg av fire styremedlemmer, to varamedlemmer, og ett medlem til valgkomiteen. 8. Eventuelt Det gjøres oppmerksom på at medlemskontingent skal være betalt for å oppnå stemmerett. Velkommen! /Styret…

Read More Read More

Skolebarn i Hallenskog i Nye Asker

Skolebarn i Hallenskog i Nye Asker

Styret har i høst være i dialog med prosjektleder i prosjekt for Oppvekst, kunnskap, undervisning i Nye Asker, samt medlemmene i prosjekt som representerer Oppvekst og utdanning i Røyken og Asker kommune, for avklaring rundt hva som skjer med skolebarna i Hallenskog etter kommunesammenslåing i 2020. Forskriftene som gjelder per i dag i de enkelte kommunene vil gjelde til nye er vedtatt. Det innebærer at f.eks skoleskyss vil følge ordningen til ny ordning er politisk vedtatt. Det er i dag…

Read More Read More

Skøytebane på lekeplassen

Skøytebane på lekeplassen

Vi prøver i år å opparbeide en skøytebane på lekeplassen. Håper dette kan være til glede for mange av barna i Hallenskog utover vinteren. Brannvesenet har vært innom i dag (lørdag) og lagt på første grunnlaget med vann. Fint om ingen bruker den med det første, så vannet får tid til å fryse godt til før vi starter å bruke den. God skøyting!

Juletrefest/Voksenfest 2019

Juletrefest/Voksenfest 2019

Jul og nyttår nærmer seg, og det betyr at vi trenger å få sammen en festkomité som ønsker å bidra med planlegging og gjennomføring av kommende juletrefest og voksenfest. Det ble et kjempeflott arrangement sist, både for store og små, så håper der er noen som ønsker å få til en like bra feiring denne gangen også. Om du har lyst å delta, eller har andre spørsmål kan du ta kontakt med Ann Berit annberit.ovesen@gmail.com

Oppdatert informasjon om arbeid i uke 48 og 49

Oppdatert informasjon om arbeid i uke 48 og 49

Fra Asker kommune: Bommen over Hallenåsen holdes åpen i uke 48 og 49 (som tirsdag 27. november). Uke 48: Det jobbes fra grensebekken og sørover mot Plankedalsveien. Evt. omkjøring via Røykenveien/Mølleveien. Veien vil i utgangspunktet være stengt for gjennomkjøring mellom kl. 0800-1700 på hverdager. Type arbeid: Tilpasning av adkomster, etablering av fartsdemper ved Underlandsveien 75 ,etablering av veiskulder, samt diverse asfaltering. Uke 49: Det jobbes fra Plankedalsveien  og sørover mot Underlandsveien 91. Samme type arbeid som i uke 48, men…

Read More Read More