Dugnad lekeplassen 12.oktober kl.10

Dugnad lekeplassen 12.oktober kl.10

I fjor testet vi å legge skøyteis for barna på fotballbanen og vi ønsker å prøve dette også i år. Grunnlaget var noe dårlig i fjor, så det bør gjøres noe forarbeid. Så for å få det skikkelig bra,  må vi først jevne ut underlaget og generelt forberede området for islegging. Ta med rive og godt humør! Velkommen 🙂 Hilsen Styret ØHV  

Etter vekselvis dialog med Viva IKS og ledelsen i Røyken kommune gjennom hele sommeren av den dårlige standenn på Plankedalsveien, har Viva endelig bekreftet at de kommer førstkommende torsdag for å utbedre veien. Vi beklager de ulemper den dårlige forfatningen veien har vært i de siste månedene. Men det har dessverre ikke vært mulig å få den bistand vi har ønsket før nå. Øvre Hallenskog Vel

Situasjonen i Plankedalsveien

Situasjonen i Plankedalsveien

Plankedalsveien er for tiden i svært dårlig forfatning, og situasjonen er ikke holdbar. Styret i Øvre Hallenskog Vel har vært i dialog med Viva samt kommunen gjentatte ganger siden mai ang den dårlige tilstanden veien har. Det er vanskelig å få forståelse for at veien ikke bare trenger generelt vedlikehold, men har  behov for en større oppgradering. Det hjelper ikke å skrape mer nå da grusen er borte og pukk og større stein kommer frem. Tilbakemeldingen vi dessverre får er at…

Read More Read More

Ordfører i Asker Lene Conradi kommer til Hallenskog

Ordfører i Asker Lene Conradi kommer til Hallenskog

Øvre Hallenskog Vel ønsker å informere om at ordfører i Asker Lene Conradi kommer til Hallenskog nå mandag 26 august. Hun skal gå gjennom Hallenskog fra Heggedal stasjon kl. 18.00, opp Hallenåsen, ned Plankedalsveien og til Underlandsveien. Hun vil gjerne møte innbyggerne på Hallenskog for å få innspill og å slå av en prat, så dette er en god mulighet for til å kunne påvirke og fronte saker vi er opptatt av her i Hallenskog. Det er lagt opp til å…

Read More Read More

Protokoll fra generalforsamling samt oppdatering fra nye styret

Protokoll fra generalforsamling samt oppdatering fra nye styret

Generalforsamling i Øvre Hallenskog Vel ble avholdt 2.mai på Fredheim hvor saker gjennom året ble gjennomgått samt nytt styre ble valgt. Nederst ligger protokoll fra møtet. Nytt styre har avholdt styremøte og følgende saker vil bli fulgt opp videre: Det jobbes for en sammenslåing av Nedre og Øvre Hallenskog vel, det vil bli innkalling til ekstraordinær generalforsamling over sommeren etter at Nedre har avholdt egen generalforsamling Det jobbes mot Viva for å opprettholde god veistandard på Plankedalsveien. Det behandles på…

Read More Read More

Øvre Hallenskog Vel

Øvre Hallenskog Vel

Innkalling til ordinær generalforsamling 2. mai kl 19:00 på Friheim, Åmotveien 15, Heggedal SAKSLISTE 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen 3. Godkjennelse av årsberetning for 2018 4. Regnskap 2017 og 18 5. Budsjett for 2019 6. Ansvarsfrihet for Styret 7. Valg av fire styremedlemmer, to varamedlemmer, og ett medlem til valgkomiteen. 8. Eventuelt Det gjøres oppmerksom på at medlemskontingent skal være betalt for å oppnå stemmerett. Velkommen! /Styret…

Read More Read More