Dugnad søndag 06. juni 2021

Dugnad søndag 06. juni 2021

Hei Styret inviterer til dugnad på lekeplassen, søndag 6. juni klokken 13. For det første trenger vi å gjøre i stand plassen til både små og store, og for det andre er det hyggelig med en liten sosial samling. Det vurderes også å ta ned en stor grill. Mer informasjon kommer vedrørende det. Håper derfor at så mange som mulig har lyst å komme. Styret tar med noe sprit (men kun for hendene). Styret tar med det vi måtte ha av…

Read More Read More

PLANKEDALSVEIEN Oppgradering/Utbedring

PLANKEDALSVEIEN Oppgradering/Utbedring

Denne posten omhandler den pågående prosessen med å få Plankedalsveien utbedret. Statusen settes opp som en tidslinje under, og oppdateres forløpende ved ny status/informasjon. 02.06.2021 Medlemmer av styret i ØHV møtte i dag representanter fra Asker kommune for en gjennomgang av den planlagte utbedring av deler av Plankedalsveien, samt også støvproblematikken som etter planen utbedres inneværende uke. Når det gjelder asfaltering, legger kommunen opp til å asfaltere vei fra der asfalten slutter i dag (i bakken opp fra Underlandsveien) og…

Read More Read More

Budsjett 2020-21 samt Regnskap 2019/2020 Øvre Hallenskog Vel

Budsjett 2020-21 samt Regnskap 2019/2020 Øvre Hallenskog Vel

Regnskap  Øvre Hallenskog Vel Inntekter Medlemsavgift 4 956,20 Norsk Tipping 2 877,62 Renter 34,12 Sum 7 867,94 Utgifter Juletrefest 574,00 Generalforsamling 750,00 Vellenes Fellesorganisasjon 1 310,00 Gebyr bank 600,50 Overskudd 4 633,44 Sum 7 867,94 BALANSE Kasse 31.03.2020 2 128,50 Bank 70 856,87 72 985,37 Egenkapital pr 31.03.2019 68 351,93 Overskudd 4 633,44 Egenkapital pr 31.03.2020 72 985,37 Øvre Hallenskog   21.09.2020 Bjørn Hellman Kasser Regnskapet er revidert og funnet i orden Margit Matras revisor Jorunn Aaby revisor   Øvre Hallenskog…

Read More Read More

Referat fra generalforsamling i Øvre Hallenskog vel 2020

Referat fra generalforsamling i Øvre Hallenskog vel 2020

Referat fra generalforsamling i Øvre Hallenskog vel Sted: Friheim Dato: Tirsdag 22. september fra kl. 19 Til stede: 11 personer samt 3 fra Styret   Godkjennelse av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent. Valg av ordstyrer og referent Bjørn Olsen ble valgt som ordstyrer, Sissel Finstad som referent. Godkjennelse av årsberetning for 2019 Årsberetning ble lest opp og godkjent av generalforsamlingen. Godkjennelse av regnskap for 2019 Bjørn Hellman fra styret orienterte om regnskapet. Vellet har per dags dato…

Read More Read More

Årsberetning for 2019/2020

Årsberetning for 2019/2020

Øvre Hallenskog Vel Styret Ved generalforsamlingen 2019 ble følgende styre satt sammen: Navn Funksjonstid Område Funksjon Oddrun Christin Myklebust 1 år Trollkleiva Ordfører Line  Bækken 1 år Trollkleiva Styremedlem Sissel Finstafd 1 år Plankedalsveien Styremedlem Mohsen Khazaei 1 år Plankedalsveien Styremedlem Bjørn Hellman 2 år Solfjellveien Styremedlem Steinar Korsmo 2 år Solfjellveien Vara Alf Håvard Hokholt 1 år Nores Vei Vara   Det har i perioden vært avholdt åtte styremøter, en befaring og en dugnad.   På styremøtene har følgende…

Read More Read More