Browsed by
Author: Erik Fjelldal

Dugnad søndag 06. juni 2021

Dugnad søndag 06. juni 2021

Hei

Styret inviterer til dugnad på lekeplassen, søndag 6. juni klokken 13. For det første trenger vi å gjøre i stand plassen til både små og store, og for det andre er det hyggelig med en liten sosial samling. Det vurderes også å ta ned en stor grill. Mer informasjon kommer vedrørende det. Håper derfor at så mange som mulig har lyst å komme. Styret tar med noe sprit (men kun for hendene). Styret tar med det vi måtte ha av passende utstyr, men ta gjerne med om du har det som trengs. Bedre med for mye enn for lite. For de som evt. er ekstra ivrige, og/eller ikke kan komme den dagen, er det også lov og mulig å gjøre noe av dette på egenhånd nå i dagene før. Ta kontakt med styret om det er spm.

Oppgavene vi ønsker å utføre er som følger:

Rydde etter vinterens nedfall/forberedelsene for “skøytebanen”. Kvist bør fjernes/brennes. Noe er grovt, så det ville vært perfekt om noen kunne ta med en motorsag. Det er altså noe ved her også, for de som ønsker å ta med seg noe hjem. Fotballmålene må også settes på plass.

Vaske veggene på huset. Styret tar med vaskemiddel og bøtte. Hvis noen har vaskemiddel for slikt de ikke lenger trenger, så er det bare å ta med. Fint om du i så fall sier ifra litt i god tid.

Skifte plater bak basketkurvene, samt bytte et nett. Styret tar med utstyr, verktøy og trapp. Skulle noen ha noen plater man ikke lenger trenger og som egner seg størrelsesmessig og som tåler fukt er det bare å si ifra, helst i litt god tid.

Reparere benk(er).

Rydde rask i kummen. Om forholdene er de rette kan vi forhåpentlig brenne opp mesteparten av dette, og kanskje brenne noe av øvrig kvist vi rydder i samme slengen.

Beise/male huskestativet. Dette har godt av et par strøk av et eller annet. Styret tar med beis/maling.

 

PLANKEDALSVEIEN Oppgradering/Utbedring

PLANKEDALSVEIEN Oppgradering/Utbedring

Denne posten omhandler den pågående prosessen med å få Plankedalsveien utbedret. Statusen settes opp som en tidslinje under, og oppdateres forløpende ved ny status/informasjon.

02.06.2021
Medlemmer av styret i ØHV møtte i dag representanter fra Asker kommune for en gjennomgang av den planlagte utbedring av deler av Plankedalsveien, samt også støvproblematikken som etter planen utbedres inneværende uke.

Når det gjelder asfaltering, legger kommunen opp til å asfaltere vei fra der asfalten slutter i dag (i bakken opp fra Underlandsveien) og opp til andre kneik, det vi si før den igjen går nedover mot avkjørsel Blåbergveien. Opp til slutten på første bakkes slutt vil også veien utvides i bredden med asfaltering ut til ytterkant av dagens grøftekanter men kun til samme høyde som resterende vei. Vann må da ledes i renner i veikanten til kummer, men dette gir uansett en etterlengtet økt veibredde. Resterende veistrekning vil få en opprydding av grøftekantene men uten asfaltering.

Støttemuren i toppen av første bakke ønskes også flyttet noe inn, uten å risikere manglende støtte for skråningen ovenfor, slik at der blir en bredere og mer sikker passasje. Her vil kommunen undersøke med Viva for å få et bilde av hvordan den er laget. Hvis noen andre skulle ha bakgrunnsinfo om dette, ta kontakt med styret så skal vi videreformidle dette (kontaktinfo i fanen om styret over).

Kommunen vil nå utrede grunnforholdene nærmere og engasjere entreprenør til å utføre arbeidene, med mål om å komme i gang med asfaltering i august.

Asfaltering og grøftearbeid for gjenværende del av Plankedalsveien frem til lekeplassen ble også diskutert. Grunnet spesielle grunnforhold vil det være et litt mer omfattende grunnarbeid og det planlegges gjennomføring av dette i løpet av sommeren 2022.

 

01.06.2021:
Svar fra Miljø og Samferdsel i kommunen:
Vi har nå mottatt tillatelse til vedlikehold/asfaltering fra alle berørte grunneiere. Informasjon om forventet oppstart og videre fremdrift sendes styret samt berørte grunneiere så snart dette er avklart med entreprenør.

13.05.2021:
På vegne av styret ble brev sendt til kommunen for å gjenoppta kommunikasjonen, samt få fortgang i arbeidet med utbedringer og oppgradering av veien. Brevet ses i sin helhet under. Foreløpig (23.05) har vi ikke mottatt noe svar. Styret jobber med å få dette svaret så fort som mulig.
22.05.2020 (Sakset fra tidligere post fra forrige styre):
Asker Drift i Asker kommune er ansvarlig for vedlikehold av Plankedalsveien og Blåbergveien. Denne uken har vi hatt felles befaring og de har ved selvsyn konstatert at oppgradering av veien er nødvendig.
Konklusjonen er at Asker Drift i år vil begynne oppgraderingen. De begynner med Kleiva og den påfølgende bakken før vinteren.
Strekker budsjettet til, vil de ta hele veien frem til lekeplassen – og Blåbergveien. I fall det ikke er økonomidekning til alt i år, skjer sluttføring i løpet av neste år.
Vår anmodning er heving av veien, grøfting med rør og kummer. Samt fartsdumper før lekeplassen. Asker Drift anbefaler grov asfalt (type 16) i Kleiva.