Hallenåsen Terrasse er den første veien man kommer til fra bommen i Hallenåsen. Rødbekkveien er en sidevei til Hallenåsen Terrasse. Disse to veiene har et felles veilag som pr. dato ledes av Amund Sjaavaag, Rødbekkveien 4A, 1389 Heggedal.

Det er en del uroligheter i dette veilaget med hensyn på hvem som faktisk kan/skal utstede veirett, så vær oppmerksom på dette forholdet. Det anbefales at eventuelle kjøpere kontraktfester at selger vil ta seg av eventuelle krav som kan dukke opp. Hvis man ønsker mer informasjon kan initiativgruppen Hallenåsen Terrasse (IHT, org. nr. 993439525) kontaktes ved Ketil Glimsjø, mobilnummer 951 45 492.

For nøkkelopplysninger og styresammensetning se Enhetsregisteret:
Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret – Brønnøysundregistrene (brreg.no)