STYRET – ØHV

STYRET – ØHV

Styret i Øvre Hallenskog Vel består av:

Ivar Håberg Solfjellveien Ivar.Haaberg@dnvgl.com  95042149
Bjørn Hellman Solfjellveien bjorn.hellman@dllgroup.com 92050026
Erik W. Gundersen Solfjellveien ewgunder@gmail.com 41584554
Anne Charlotte Johansen Plankedalsveien anne@ingridbergen.com 99269350
Erik Fjelldal Trollkleiva erik.fjelldal97@gmail.com 41219578