HALLENSKOG.no er et nettsted for alle som bor i Hallenskog eller interessert i å følge med på hva som skjer i området. Her finner du nyttig informasjon om området, Øvre Hallenskog Vel (ØHV), Nedre Hallenskog Vel (NHV) og de private veilagene i området.

ØHV på Facebook

NHV på Facebook

Historien om Hallenskog. Bla i den gamle 20-årsberetningen om Hallenskog Vel.

Last ned pdf’en