Kommer man opp Plankedalsveien fra Underlandsveien kommer man først opp en 300 meter
lang, relativt bratt bakke. Over et flatt parti på ca. 250m før en ny stigning begynner.
Her, i rota av den andre stigningen går Oppsals Vei inn til venstre, med to paralelle veier,
en kort (første vei) og en lengere (andre vei).

Det er et veilag for den lange veien, som har fire husstander.
Opplysninger kan fås av Ivar Haanes, Oppsals Vei 17, 1389 Heggedal, Tlf 905 82 320.

For nøkkelopplysninger og styresammensetning se Enhetsregisteret:

Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret – Brønnøysundregistrene (brreg.no)

Den korte veien har ikke noe formelt veilag, men opplysninger kan fås av
Jan Egil Korsvik, Oppsals Vei 2, 1389 Heggedal. Han har tlf. nr. 915 95 537 eller 3128 3109.