Naboinformasjon fra Asker Kommune

Naboinformasjon fra Asker Kommune

NABOINFORMASJON Nr 1, 27. november 2017 KT1609 Fortau Underlandsveien  Arbeidene med bygging av nytt fortau i Underlandsveien ligger nå ute på anbudsregning. Vi regner med å inngå kontrakt med entreprenør i starten av januar 2018. Underlandsveien vil være åpen for kjøretøy mellom kl.1700 – 0800 på hverdager og hele døgnet i helger, samt helligdager. Veien holdes åpen for myke trafikanter under hele anleggsperioden. Oppstart Tilrigging vil starte i månedsskifte januar/februar, forventet oppstart og stenging av veien er i uke 5 2018….

Read More Read More