Realisering av sikkerhetsvei – avtaler med grunneiere

Realisering av sikkerhetsvei – avtaler med grunneiere

Hei, Øvre Hallenskog Vel har lenge jobbet for få etablert en sikkerhetsvei til området vårt. Adkomstforholdene særlig vinterstid er bekymringsfulle, og vi opplever hvert år dager med trafikkaos der utrykningskjøretøyer ikke har mulighet til å ta seg frem. Den planlagte sikkerhetsveien inn fra Kleiver vil være viktig for å sikre beboernes behov for hjelp til enhver tid ved akutte situasjoner, og veien vil også ha andre positive effekter for lokalsamfunnet. Sikkerhetsveien er nå i ferd med å bli realisert, og vellet er…

Read More Read More

Midlertidig tilgang til bommen

Midlertidig tilgang til bommen

I forbindelse med veiarbeid er Underlandsveien stengt fra mai til desember. Omkjøringsveien er rundt Mølleveien, men dersom du ønsker raskere vei vil Hallenåsen Veilag akseptere midlertidig tilgang på å bruke veien over Hallenåsen fra nå og ut året for ikke-medlemmer.Prisen er 2.000 kr som tilsvarer 8 måneders medlemskontigent. Pengene overføres til veilagets kontonr.: 1627.17.20088. Pengene må være innbetalt på denne konto før tilgang til å åpne bommen blir gitt. Når pengene er overført, må du kontakte Bente Skalstad på benteskalstad@hotmail.com…

Read More Read More

Omkjøring og Hallenskog stasjon

Omkjøring og Hallenskog stasjon

Det jobbes for å få på plass en løsning for omkjøring for husstandene i Hallenskog via Hallenåsen. Tirsdag 9. mai har styret i Hallenåsen veilag styremøte der løsninger skal diskuteres, og torsdag 11. mai er det generalforsamling i veilaget. Vi vil oppdatere alle med informasjon om hva som blir vedtatt. Det vil bli skiltet for gående og husstandene over Hallenåsen. Øvrig trafikk får omkjøring via Mølleveien og Røykenveien. Tungtransport MÅ kjøre via Røykenveien/Mølleveien ettersom Hallenåsen ikke tåler denne belastningen. Tilbringerbussen…

Read More Read More

ØHV medlemskontingent 2017

ØHV medlemskontingent 2017

Har du husket å betale medlemskontigent for 2017? Øvre Hallenskog Vel trenger betalende medlemmer for å kunne ivareta våre interesser i nærområdet. Medlemskontingenten er kun kr 250,- og bidrar til prosjekter som kommer medlemmene tilgode. Vi jobber blant annet med: •    Oppgradering av “lekeplassen” •    Vedlikehold av Plankedalsveien og Blåbergveien •    Flomsikring og nødstrøm •    Sikkerhetsvei fra Kleiver •    Dugnader og sosiale aktiviteter, som juletrefest for barna, og voksenfest Kontigenten overføres til kontonummer: 7137.05.06919 Husk å merke betalingen med navn…

Read More Read More