Dugnad Øvre Hallenskog Vel

Sted: Lekeplassen v/krysset Plankedalsveien – Hallenåsen
Tid: Lørdag 6. juni kl 1300

Dette må gjøres:

 • Plukke søppel langs veien
 • Grus må jevnes på fotballbanen
 • Klipping av gress og busker
 • Raking av sandkasser
 • Beising av “bua”

  Ta med spader, raker, hekksakser, trillebårer og generelt andre redskaper.

 • Årsmøte i Hallenåsen veilag

  Sted: Friheim, Åmotveien i Heggedal
  Dato: 11. juni 2009
  Tid: kl 19.00

  Dette møtet avholdes 11 dager senere enn veilagets vedtekter bestemmer. Der står det at årsmøte skal avholdes innen utgangen av mai.
  Dagsorden
  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av ordstyrer
  3. Valg av referent
  4. Valg av justeringsperson
  5. Styrets årsberetning
  6. Regnskap 2008
  7. Budsjett 2009
  8. Valg
  9. Dugnad 13. juni 2009
  10. Eventuelt

  Bom i Hallenåsen

  På årsmøtet i Hallenåsen veilag i 2008 ble det bestemt at vi ønsker å sette opp bom for å begrense trafikken og dermed kanskje holde veien bedre i stand.

  Bommen er nå montert og vil snart være i drift. Følg med her for oppdaterte nyheter og informasjon om hvordan du kan få passeringsrettigheter.