Browsed by
Author: admin

Ny styresammensetning Øvre Hallenskog Vel

Ny styresammensetning Øvre Hallenskog Vel

Endring i styresammensetning for Øvre Hallenskog Vel

Elisabeth Holter Schøyen trekker seg som formann for vellet fra 30.okt.
Hun er nettopp blitt valgt som utvalgsleder for klima, miljø og samferdsel i Røyken kommune, og kan derfor havne i habilitetskonflikt.

Vi takker Elisabeth for den flotte jobben hun har gjort som leder, parallelt som vi vet at hun står på videre til fordel for bygda vår i aktuelle fora.

Styresammensetning frem til neste generalforsamling på nyåret blir da:

  • Sissel Finstad (leder)
  • Bjørn Olsen (nestleder)
  • Stein Engstad (kasserer)
  • Peter Flodin, Jan Egil Korsvik og Tilla Vilberg (vara)

Vedlagt protokoll fra Generalforsamling.

http://hallenskog.no/wp-content/uploads/2015/11/protokoll_genforsamling_april2015.pdf

Innkalling generalforsamling hallenåsen veilag

Innkalling generalforsamling hallenåsen veilag

Da er det klart for Generalforsamling den 28.Mai 2015 ved Friheim, klokka 18:30. Innkalling og dokumenter finner du Her!

Spørsmål stilles til Styreleder Per Magne. Permagne@helseth.com eller 93 07 47 72.

Styret i Hallenåsen Veilag ønsker velkommen.

Status vedlikehold av Plankedalsveien og Blåbærveien

Status vedlikehold av Plankedalsveien og Blåbærveien

I tillegg til bevaring av stasjonen, har vedlikehold av veiene våre vært en av de viktigste sakene for styret i Øvre Hallenskog siden Generalforsamlingen i august. Vi har i høst hatt god dialog med kommunalsjef Ulf Erik Knudsen som viser handlekraft i forhold til oppjustering av veistandarden, dvs. tiltak utover kun skraping og grusing. Det er viktig at de underliggende årsakene til at veiene er så ekstremt dårlig blir satt på dagsorden, eksempelvis grøfting, stikkrenner, drenering og senking av vannspeil i bekken. Planer for oppjustering ser nå endelig ut til å bli en realitet i 2015. En grundig befaring ble gjennomført 18. november av kommunen. På kort sikt (altså vinterstid) vil følgende bli iverksatt: 1) Bedre grøfter og stikkrenner 2) Senke bekken som krysser Plankedalsveien v/ nr. 21 med større rørgjennomføringer under selve veien 3) Kjøre på nødvendige masser (fresemasse eller subbus) for så å kjøre over strekningen med veihøvel for å fjerne vaskebrett og hull På lenger sikt vurderes en total renovering av veien. I dette kan det ligge en utvidelse av veien til to fulle kjørebaner. Denne oppgraderingen vil medføre flytting av eksisterende mur, noe sprenging samt forsterking av veien ved bruk av fresemasse og geonett. Dette vil medføre en mer omfattende planlegging og prosjektering. Styret i Øvre Hallenskog Vel vil holde dere orientert om videre utvikling

Referat Generalforsamling Øvre Hallenskog Vel

Referat Generalforsamling Øvre Hallenskog Vel

Vedlagt ligger referat fra Generalforsamling for Øvre Hallenskog Vel.

Referat Generalforsamling 26.08.14

På generalforsamling ble ikke alle posisjoner navngitt og overlot dette til det nye styret selv. På styremøte den 10. september ble disse posisjonene valgt:

Leder: Elisabeth Holter Schøyen, Solfjellveien 75
Nestleder: Sissel Finstad, Solstuveien 10
Kasserer: Jan Egil Korsvik, Oppsalsvei 2
Styremedlem: Peter Flodin, Blåbergveien 25
Styremedlem: Stein Engstad, Plankedalsveien 13
Varemedlem: Bjørn Olsen, Planekdalsveien 95
Varamedlem: Tilla Vilberg, Blåbergveien 8