I tillegg til bevaring av stasjonen, har vedlikehold av veiene våre vært en av de viktigste sakene for styret i Øvre Hallenskog siden Generalforsamlingen i august. Vi har i høst hatt god dialog med kommunalsjef Ulf Erik Knudsen som viser handlekraft i forhold til oppjustering av veistandarden, dvs. tiltak utover kun skraping og grusing. Det er viktig at de underliggende årsakene til at veiene er så ekstremt dårlig blir satt på dagsorden, eksempelvis grøfting, stikkrenner, drenering og senking av vannspeil i bekken. Planer for oppjustering ser nå endelig ut til å bli en realitet i 2015. En grundig befaring ble gjennomført 18. november av kommunen. På kort sikt (altså vinterstid) vil følgende bli iverksatt: 1) Bedre grøfter og stikkrenner 2) Senke bekken som krysser Plankedalsveien v/ nr. 21 med større rørgjennomføringer under selve veien 3) Kjøre på nødvendige masser (fresemasse eller subbus) for så å kjøre over strekningen med veihøvel for å fjerne vaskebrett og hull På lenger sikt vurderes en total renovering av veien. I dette kan det ligge en utvidelse av veien til to fulle kjørebaner. Denne oppgraderingen vil medføre flytting av eksisterende mur, noe sprenging samt forsterking av veien ved bruk av fresemasse og geonett. Dette vil medføre en mer omfattende planlegging og prosjektering. Styret i Øvre Hallenskog Vel vil holde dere orientert om videre utvikling