Vedlagt ligger referat fra Generalforsamling for Øvre Hallenskog Vel.

Referat Generalforsamling 26.08.14

På generalforsamling ble ikke alle posisjoner navngitt og overlot dette til det nye styret selv. På styremøte den 10. september ble disse posisjonene valgt:

Leder: Elisabeth Holter Schøyen, Solfjellveien 75
Nestleder: Sissel Finstad, Solstuveien 10
Kasserer: Jan Egil Korsvik, Oppsalsvei 2
Styremedlem: Peter Flodin, Blåbergveien 25
Styremedlem: Stein Engstad, Plankedalsveien 13
Varemedlem: Bjørn Olsen, Planekdalsveien 95
Varamedlem: Tilla Vilberg, Blåbergveien 8