Browsed by
Category: Øvre Hallenskog vel

Naboinfo #2 fra Asker Kommune

Naboinfo #2 fra Asker Kommune

Fortau Underlandsveien (Røyken)

Planlagt fremdrift: 

15.januar 2018 

Oppstart: Tilrigging vil starte 29. januar 2018 (uke 5)

Fortau Underlandsveien (Røyken) 

Fra og med 5.februar vil veien være stengt for kjøretøy mellom kl 0800-1700 på hverdager. Første stengte etappe vil være ved kommunegrensen og ca. 200m sørover.

Ferdig: Desember 2018 (rest istandsetting våren 2019)

Status fremdrift: iht. plan

Arbeidene med bygging av fortau har nå vært ute på anbudsregning. Viva IKS har inngått kontrakt med Hagen Maskin AS.

Innenfor anleggsområdet vil vinterdrift utføres av Hagen Maskin AS.

Entreprenørens drift- og gjennomføringsplan 

Arbeidene vil i hovedsak skje etappevis, hvor ca. 150-250 meter vil bli berørt under hver etappe.

Trafikkavvikling – fotgjengere og syklister 

Fotgjengere kan passere anleggsområdet (stengt etappe) når det graves i nordre del av Underlandsveien.

Trafikkavvikling – kjøretøy 

Stengt etappe vil være stengt for kjøretøy mellom kl. 0800-1700 på hverdager. Inn- og utkjøring til Tangenveien opprettholdes under hele anleggsperioden. Utrykningsetater informeres om stenging før oppstart.

Mellom kl. 0800-1700 på hverdager vil omkjøring være via Mølleveien. Infoskilt settes ut i uke 3.

Shuttlebus – Hallenskog stasjon til Heggedal stasjon 

Tilbakemeldingen fra NSB er at tilbudet opprettholdes i anleggsperioden. NSB vil komme med ytterligere informasjon vedrørende kjøreplan m.m.

Skolekjøring- Oslo Taxi Buss AS 

Fra og med mandag 5.februar 2018 (uke 6) vil det bli endringer i skolebussens rute. Kjøring til skolen på morgningen før kl 0800 vil gå som normalt.

Mellom kl. 0800 og 1700 vil elevene måtte bruke krysset Underlandsveien/ Plankedalsveien for avstigning. Skoleelever som bor i Underlandsveien mellom nevnte kryss og kommunegrense vil bli levert her. Skolekjøring vil gå som normalt i Plankedalsveien og Øvre Hallenskog.

Ved retur fra skolen vil barn som bor i Tangenveien ble ledet over planovergangen av en representant fra entreprenør/prosjektet.

Informasjon 

Prosjektet distribuerer naboinformasjon løpende gjennom hele anleggsperioden. Primært vil naboinformasjon distribueres til grunneiere i nærheten av anleggsområdet. Naboinformasjon blir også lagt ut på VIVA IKS sine hjemmesider: http://www.viva-iks.no/prosjekter/gangvei-heggedal-stasjon-underlandsveien-royken/

I tillegg vil naboinformasjonen sendes til Nedre- og Øvre Hallenskog vel for publisering på hjemmeside og Facebook-side.

Download (PDF, 354KB)

Juletrefest/Voksenfest den 6. januar

Juletrefest/Voksenfest den 6. januar

Juletrefest kl. 14.00

Vi inviterer til juletrefest for alle i hele Hallenskog (Øvre og Nedre) på Blåfjellhytta.

Det blir brus, kaker, gang rundt juletreet og er vi heldig så kommer selveste nissen på besøk.

Ta med unge og gamle og møt opp!

Fint om dere sender en SMS om antall barn og voksne som kommer, eller gå in på Facebook og Øvre Hallenskog Vel sine sider og sier i fra der.

Vi trenger noen til å bake kaker. Om du har mulighet og ønsker å bidra setter vi stor pris på det.
Mobil Oddrun        95 13 30 98

Voksenfest kl.20.00.

Vi inviterer til Voksenfest for alle i hele Hallenskog (Øvre og Nedre) på Blåfjellhytta.

Vi stiller opp med enkel natt mat! Ta med drikkevarer selv.

Inngangsbillett 50,-

Ta med naboer og venner og møt opp!

Si gjerne i fra hvor mange som kommer så vi kan beregne nattmat.

Med hilsen
Styret i Øvre Hallenskog Vel.

Dugnad på Lekeplassen

Dugnad på Lekeplassen

17 juni kl. 10:00

Dugnad på LEKEPLASSEN

Vi fortsetter arbeidet med å gjøre Lekeplassen til å bli en spennende og aktiv møteplass for oss alle!

Vi håper å komme et godt stykke videre med aktivitetsstien, så vi fortsetter å rydde stien og området rundt, vi gjør lekestativet ferdig og bygger broer.

Peter har lovet å rydde bekken fri for kvist og søppel med en gravemaskin – hvis noen har en liten en som de er villige til å låne ut til vellet på dugnad, så hadde vi satt enormt pris på det!

Ta med
Verktøy
Motorsag
Kvistmaskin
Spade
Trillebår

Har du aggregat?
Har du traktor?

Send melding til Ingvild på 974 69 090

Grilling kl. 15:00

Ta med grillmat, noe å drikke og resten av familien!

Realisering av sikkerhetsvei – avtaler med grunneiere

Realisering av sikkerhetsvei – avtaler med grunneiere

Hei,
Øvre Hallenskog Vel har lenge jobbet for få etablert en sikkerhetsvei til området vårt. Adkomstforholdene særlig vinterstid er bekymringsfulle, og vi opplever hvert år dager med trafikkaos der utrykningskjøretøyer ikke har mulighet til å ta seg frem. Den planlagte sikkerhetsveien inn fra Kleiver vil være viktig for å sikre beboernes behov for hjelp til enhver tid ved akutte situasjoner, og veien vil også ha andre positive effekter for lokalsamfunnet.
Sikkerhetsveien er nå i ferd med å bli realisert, og vellet er gjort kjent med at Viva i løpet av kort tid vil oversende utkast til avtaler med berørte grunneiere. Vellet involverer seg selvsagt ikke i forhandlingene med den enkelte grunneier, men vellet håper at avtaleprosessen får god fremdrift og at nødvendige avtaler kommer på plass så raskt som mulig.
Med vennlig hilsen
Øvre Hallenskog Vel
Ingvild Ryggen Carstens
styreleder