Browsed by
Category: Øvre Hallenskog vel

Skolebarn i Hallenskog i Nye Asker

Skolebarn i Hallenskog i Nye Asker

Styret har i høst være i dialog med prosjektleder i prosjekt for Oppvekst, kunnskap, undervisning i Nye Asker, samt medlemmene i prosjekt som representerer Oppvekst og utdanning i Røyken og Asker kommune, for avklaring rundt hva som skjer med skolebarna i Hallenskog etter kommunesammenslåing i 2020.

Forskriftene som gjelder per i dag i de enkelte kommunene vil gjelde til nye er vedtatt. Det innebærer at f.eks skoleskyss vil følge ordningen til ny ordning er politisk vedtatt.

Det er i dag ulike ordninger i de to kommunene, i Røyken kommune gjelder nærskoleprinsippet og i Asker skolekretsgrenser. Ordningene vil gjelde frem til nye skolekretsgrenser er vedtatt på politisk i plan for skole- og barnehagekapasitet i nye Asker.

Det er ikke gjort vedtak om- eller lagt noen føringer for om det er nærskoleprinsippet eller forskrift med andre grenser som skal gjelde i nye Asker. Dette vil behandles i  plan for skole- og barnehagekapasitet i nye Asker etter 2020. Det er ikke datofestet når den skal være ferdig og politisk behandlet. Det er derfor ikke grunnlag pr i dag for å kunne si noe om hvilke endringer som eventuelt vil legges inn der.

Inntil nye politiske vedtak blir gjort vil alt være som det er per i dag for skolebarna i Hallenskog.

Øvre Hallenskog Vel vil følge opp prosessen i nye Asker når denne kommer i gang etter 2020.

Har noen spørsmål kan dere henvende dere til styret i Øvre Hallenskog Vel ved Line Andersen eller Oddrun Christin Myklebust.

Skøytebane på lekeplassen

Skøytebane på lekeplassen

Vi prøver i år å opparbeide en skøytebane på lekeplassen. Håper dette kan være til glede for mange av barna i Hallenskog utover vinteren.

Brannvesenet har vært innom i dag (lørdag) og lagt på første grunnlaget med vann. Fint om ingen bruker den med det første, så vannet får tid til å fryse godt til før vi starter å bruke den.

God skøyting!

Juletrefest/Voksenfest 2019

Juletrefest/Voksenfest 2019

Jul og nyttår nærmer seg, og det betyr at vi trenger å få sammen en festkomité som ønsker å bidra med planlegging og gjennomføring av kommende juletrefest og voksenfest. Det ble et kjempeflott arrangement sist, både for store og små, så håper der er noen som ønsker å få til en like bra feiring denne gangen også.

Om du har lyst å delta, eller har andre spørsmål kan du ta kontakt med Ann Berit

annberit.ovesen@gmail.com

Oppdatert informasjon om arbeid i uke 48 og 49

Oppdatert informasjon om arbeid i uke 48 og 49

Fra Asker kommune:

Bommen over Hallenåsen holdes åpen i uke 48 og 49 (som tirsdag 27. november).

Uke 48:

Det jobbes fra grensebekken og sørover mot Plankedalsveien.

Evt. omkjøring via Røykenveien/Mølleveien.

Veien vil i utgangspunktet være stengt for gjennomkjøring mellom kl. 0800-1700 på hverdager.

Type arbeid: Tilpasning av adkomster, etablering av fartsdemper ved Underlandsveien 75 ,etablering av veiskulder, samt diverse asfaltering.

Uke 49:

Det jobbes fra Plankedalsveien  og sørover mot Underlandsveien 91.

Samme type arbeid som i uke 48, men veien vil i utgangspunktet være åpen. Det må likevel påregnes begrensninger og venting mellom kl. 0800-1700.

Evt. omkjøring via Røykenveien/Mølleveien.

I tillegg ber vi om at sperringene respektens og ikke flyttes på. Det skapes da ekstra frustrasjon blant  de neste bilistene som kommer og som da må  snu «enda lenger» inn i Underlandsveien.

Stenging Plankedalsveien / Underlandsveien

Stenging Plankedalsveien / Underlandsveien

STENGING AV KRYSSET PLANKEDALSVEIEN/UNDERLANDSVEIEN MANDAG 4. JUNI 

Krysset vil være stengt i ca. 4 uker fra og med mandag 4.juni kl 0800 (hele døgnet) til ca. 4. juli. Det vill ikke være gjennomkjøring fra Plankedalsveien til Underlandsveien. Underlandsveien vil være åpen for trafikk før Kl.0800 og etter kl 1700, samt i hele døgnet lørdag-søndag. 

OMKJØRING – BOM OVER HALLENÅSEN VIL VÆRE ÅPEN 

Omkjøring for beboere på Hallenåsen/Plankedalsveien vil være via Hallenåsen. Bommen vil være åpen hele døgnet så lenge krysset Underlandsveien/plankedalsveien er stengt. 

SKOLEKJØRING 

Skolekjøring vil fortsette som før. Det gjøres tilpasninger og prosjektet har god dialog med selskapet som kjører skolebarna. 

ASFALTERING AV UNDERLANDSVEIEN PÅ ASKER-SIDEN 

5. og 6 juni. skal Underlandsveien på Asker-siden asfalteres. Kjørende vil måtte passere via gangvei. Det vil benyttes dirigenter. Tungtransport vill ikke kunne passere. Utrykningskjøretøy vil kunne passere. 

Generalforsamling og medlemskontingent

Generalforsamling og medlemskontingent

Kjære nabo,

Beklager dersom du tidligere ikke har mottatt innkallelse til årets generalforsamling og medlemskontingent.

Øvre Hallenskog Vel forsøkte i år, for første gang, å sende ut medlemskontingent og innbydelse til generalforsamling digitalt. Den 4. april sendte vi både innbydelse til generalforsamling og årets medlemskontingent på e-post til 150 mottagere, publiserte på våre Facebook-sider og nettsider. Vi forsøkte også å levere papirversjon i postkasse til de vi ikke har e-postadresse til.

Dessverre viser det seg at listene våre er mangelfulle og vi har ikke nådd frem til alle slik vi ønsket. Før helgen hadde vi mottatt kun 17 innbetalinger, som er en nedgang på over 80% fra tidligere år. Vi har blitt gjort oppmerksomme på at mange ikke har mottatt informasjonen vi forsøkte å formidle.

Vi beklager på det dypeste at vi ikke har lykkes med å informere våre medlemmer godt nok i år. Vi har derfor nå delt ut vedlagt PDF som utskrift i postkasser i Øvre Hallenskog.

Vellets generalforsamling er førstkommende torsdag, 3. mai, kl 20:00 på Friheim (Åmotveien 15, Heggedal). Se vedlagt innkallelse. Håper du og dine har anledning til å delta.

Videre håper vi at flere ønsker å være betalende medlemmer av vellet, slik at vellet har midler til å jobbe for fellesskapet. Årets medlemskontingent er på kr 250,- og kan betales til kontonummer 7137.05.06919 eller via Vipps til #503449. Merk gjerne innbetaling med navn og adresse.

Håper vi sees på torsdag!

Med vennlig hilsen,
Styret i Øvre Hallenskog Vel.

Download (PDF, 150KB)