Regnskap  Øvre Hallenskog Vel
Inntekter
Medlemsavgift 4 956,20
Norsk Tipping 2 877,62
Renter 34,12
Sum 7 867,94
Utgifter
Juletrefest 574,00
Generalforsamling 750,00
Vellenes Fellesorganisasjon 1 310,00
Gebyr bank 600,50
Overskudd 4 633,44
Sum 7 867,94
BALANSE
Kasse 31.03.2020 2 128,50
Bank 70 856,87
72 985,37
Egenkapital pr 31.03.2019 68 351,93
Overskudd 4 633,44
Egenkapital pr 31.03.2020 72 985,37
Øvre Hallenskog   21.09.2020
Bjørn Hellman
Kasser
Regnskapet er revidert og funnet i orden
Margit Matras
revisor Jorunn Aaby
revisor

 

Øvre Hallenskog Vel
Budsjett 2020-21
Inntekter
Medlemsavgifter (40 betalende) 10000
Veilag finansiering høydebasengstudie 30000
Annet/Norsk tipping 2000
Sum 42000
Utgifter
Lekeplass/fellesareal 5000
Juletrefest netto 5000
Forstudie høydebasseng 40000
Gebyrer 700
Vellenes Fellesorganisasjon 1300
Generalforsamling 1500
Sum 53500