Browsed by
Category: Uncategorized

Generalforsamling og medlemskontingent

Generalforsamling og medlemskontingent

Kjære nabo,

Beklager dersom du tidligere ikke har mottatt innkallelse til årets generalforsamling og medlemskontingent.

Øvre Hallenskog Vel forsøkte i år, for første gang, å sende ut medlemskontingent og innbydelse til generalforsamling digitalt. Den 4. april sendte vi både innbydelse til generalforsamling og årets medlemskontingent på e-post til 150 mottagere, publiserte på våre Facebook-sider og nettsider. Vi forsøkte også å levere papirversjon i postkasse til de vi ikke har e-postadresse til.

Dessverre viser det seg at listene våre er mangelfulle og vi har ikke nådd frem til alle slik vi ønsket. Før helgen hadde vi mottatt kun 17 innbetalinger, som er en nedgang på over 80% fra tidligere år. Vi har blitt gjort oppmerksomme på at mange ikke har mottatt informasjonen vi forsøkte å formidle.

Vi beklager på det dypeste at vi ikke har lykkes med å informere våre medlemmer godt nok i år. Vi har derfor nå delt ut vedlagt PDF som utskrift i postkasser i Øvre Hallenskog.

Vellets generalforsamling er førstkommende torsdag, 3. mai, kl 20:00 på Friheim (Åmotveien 15, Heggedal). Se vedlagt innkallelse. Håper du og dine har anledning til å delta.

Videre håper vi at flere ønsker å være betalende medlemmer av vellet, slik at vellet har midler til å jobbe for fellesskapet. Årets medlemskontingent er på kr 250,- og kan betales til kontonummer 7137.05.06919 eller via Vipps til #503449. Merk gjerne innbetaling med navn og adresse.

Håper vi sees på torsdag!

Med vennlig hilsen,
Styret i Øvre Hallenskog Vel.

Download (PDF, 150KB)

Naboinformasjon fra Asker Kommune

Naboinformasjon fra Asker Kommune

NABOINFORMASJON Nr 1, 27. november 2017

KT1609 Fortau Underlandsveien 

Arbeidene med bygging av nytt fortau i Underlandsveien ligger nå ute på anbudsregning. Vi regner med å inngå kontrakt med entreprenør i starten av januar 2018.

Underlandsveien vil være åpen for kjøretøy mellom kl.1700 – 0800 på hverdager og hele døgnet i helger, samt helligdager.

Veien holdes åpen for myke trafikanter under hele anleggsperioden.

Oppstart

Tilrigging vil starte i månedsskifte januar/februar, forventet oppstart og stenging av veien er i uke 5 2018.

Tangenveien

Arbeidet i Underlandsveien er planlagt slik at inn/utkjøring til Tangenveien opprettholdes under hele anleggsperioden.

Plankdalsveien

Arbeidene i tilknytning til Plankedalsveien vil skje våren 2018. Berørte beboere som i dag ikke har tilgang til bom i Hallenåsen, vil i denne perioden få en midlertidig tilgang ved behov. Prosjektet er i dialog med veilaget og vil komme med nærmere informasjon på nyåret.

Fremdrift

Veien vil bli stengt i ulike etapper, i hver etappe/delstrekk vil det ikke være mulighet for adkomst med bil. Det tilrettelegges p-plasser før og etter hvert stengt strekk. Nærmere informasjon vil komme før oppstart.

Fotgjengere må påregne nedsatt fremkommelighet i perioder når det utføres arbeid som f. eks sprengning og pigging.

Vi arbeider med å få til alternative gangstier i de tilstøtende eiendommene. Prosjektet kommer med nærmere informasjon når dette er avklart.

Vedlikehold av veien

Veiene i anleggsområdet blir brøytet og strødd av entreprenøren gjennom vinteren f.o.m uke 5 2018.

NSB og skolekjøring.

Frem til 8.desember 2017 vil NSB sin shuttle-buss gå normalveien til Heggedal. NSB er forpliktet å kjøre denne kjøringen frem til 8. desember 2017 etter dette opphører tilbudet. Ved spørsmål må NSB kontaktes.

Praktisk informasjon om skolekjøring vil komme i god tid før oppstart (uke 5).

Utrykningskjøretøy

Aktuelle etater blir varslet om stenging av veien slik at tilgang opprettholdes kontinuerlig i anleggsperioden.

Generelle ulemper

I tillegg til ovennevnte ulemper, vil det også bli de «normale» anleggsulempene med støy, støv og søle. Imidlertid vil vi i samråd med entreprenøren tilstrebe å minimalisere alle ulempene så godt det lar seg gjøre. Vi ønsker en god dialog med beboere i Underlandsveien, men kan dessverre ikke love å etterkomme alle ønsker.

Asker kommune har engasjert Sweco AS til å foreta eiendomsbesiktigelser av samtlige boliger både innvendig og utvendig. Dette for å registrere eventuelle skader før våre arbeider starter. Grunneierne vil bli kontaktet av Sweco direkte for å avtale tid for besiktigelse. Besiktigelsene blir gjennomført i løpet av desember og januar måned.

Planlagt fremdrift: Oppstart: Uke 5 2018 Ferdig: Desember 2018 (istandsettelse og asfaltering våren 2019)

Download (DOCX, 443KB)

Underlandsveien – møte med Asker Kommune

Underlandsveien – møte med Asker Kommune

Styret i Hallenåsen Veilag og Øvre Hallenskog Vel skal møte prosjektgruppen til Asker kommune torsdag 1. juni.

Formålet med møtet er å få besvart spørsmål fra innbyggerne i Hallenskog i forbindelse med det pågående arbeidet i Underlandsveien. Har du spørsmål du ønsker å få besvart fra Asker Kommune, ber vi deg sende disse på mail til Ingvild før mandag 29. mai. Spørsmålene vil bli oversendt prosjektgruppen i Asker kommune på forhånd slik at vi får best mulig svar.

På møtet vil vi også ta opp om Asker kommune kan bidra på noe vis til vedlikeholdet av Hallenåsen i anleggsperioden.

Når det gjelder det planlagte arbeidet i Mølleveien vil vi forhøre oss hvordan dialogen mellom Asker og Røyken kommune foregår, og hvordan de planlegger å løse de økte utfordringene med omkjøring via Røyken/Midtbygda når Mølleveien stenges.

Mvh
Styret, ØHV

LEKEPLASSEN

LEKEPLASSEN

Hei alle sammen!

vi i styret i Øvre Hallenskog Vel ønsker å invitere deg til å være med i en arbeidsgruppe for å utbedre Lekeplassen (tomten ved krysset Plankedalsveien/Hallenåsen) til vellet.
Arbeidsgruppen vil bistå styret i å planlegge og gjennomføre dugnader på lekeplassen. Meld fra på mail til Ingvild hvis du er interessert i å være med!
Styret planlegger å søke kommunen og ulike stiftelser om midler til å bygge volleyballbane og tuftepark, men det er uansett mye vellet kan gjøre for å gjøre lekeplassen mer attraktiv, og vi ønsker å fortsette arbeidet med opprydding, natursti, bygging av naturlige treningsapparater, broer og benker.
Befaring Lekeplassen og planleggingsmøte for dugnad: mandag 5. juni kl 18. Oppmøte på Lekeplassen.
Første dugnad på lekeplassen er satt til lørdag 17. juni.
Med vennlig hilsen
Styret
Øvre Hallenskog Vel