Kjære nabo,

Beklager dersom du tidligere ikke har mottatt innkallelse til årets generalforsamling og medlemskontingent.

Øvre Hallenskog Vel forsøkte i år, for første gang, å sende ut medlemskontingent og innbydelse til generalforsamling digitalt. Den 4. april sendte vi både innbydelse til generalforsamling og årets medlemskontingent på e-post til 150 mottagere, publiserte på våre Facebook-sider og nettsider. Vi forsøkte også å levere papirversjon i postkasse til de vi ikke har e-postadresse til.

Dessverre viser det seg at listene våre er mangelfulle og vi har ikke nådd frem til alle slik vi ønsket. Før helgen hadde vi mottatt kun 17 innbetalinger, som er en nedgang på over 80% fra tidligere år. Vi har blitt gjort oppmerksomme på at mange ikke har mottatt informasjonen vi forsøkte å formidle.

Vi beklager på det dypeste at vi ikke har lykkes med å informere våre medlemmer godt nok i år. Vi har derfor nå delt ut vedlagt PDF som utskrift i postkasser i Øvre Hallenskog.

Vellets generalforsamling er førstkommende torsdag, 3. mai, kl 20:00 på Friheim (Åmotveien 15, Heggedal). Se vedlagt innkallelse. Håper du og dine har anledning til å delta.

Videre håper vi at flere ønsker å være betalende medlemmer av vellet, slik at vellet har midler til å jobbe for fellesskapet. Årets medlemskontingent er på kr 250,- og kan betales til kontonummer 7137.05.06919 eller via Vipps til #503449. Merk gjerne innbetaling med navn og adresse.

Håper vi sees på torsdag!

Med vennlig hilsen,
Styret i Øvre Hallenskog Vel.

Download (PDF, 150KB)