Hei alle sammen!

vi i styret i Øvre Hallenskog Vel ønsker å invitere deg til å være med i en arbeidsgruppe for å utbedre Lekeplassen (tomten ved krysset Plankedalsveien/Hallenåsen) til vellet.
Arbeidsgruppen vil bistå styret i å planlegge og gjennomføre dugnader på lekeplassen. Meld fra på mail til Ingvild hvis du er interessert i å være med!
Styret planlegger å søke kommunen og ulike stiftelser om midler til å bygge volleyballbane og tuftepark, men det er uansett mye vellet kan gjøre for å gjøre lekeplassen mer attraktiv, og vi ønsker å fortsette arbeidet med opprydding, natursti, bygging av naturlige treningsapparater, broer og benker.
Befaring Lekeplassen og planleggingsmøte for dugnad: mandag 5. juni kl 18. Oppmøte på Lekeplassen.
Første dugnad på lekeplassen er satt til lørdag 17. juni.
Med vennlig hilsen
Styret
Øvre Hallenskog Vel