Styret i Hallenåsen Veilag og Øvre Hallenskog Vel skal møte prosjektgruppen til Asker kommune torsdag 1. juni.

Formålet med møtet er å få besvart spørsmål fra innbyggerne i Hallenskog i forbindelse med det pågående arbeidet i Underlandsveien. Har du spørsmål du ønsker å få besvart fra Asker Kommune, ber vi deg sende disse på mail til Ingvild før mandag 29. mai. Spørsmålene vil bli oversendt prosjektgruppen i Asker kommune på forhånd slik at vi får best mulig svar.

På møtet vil vi også ta opp om Asker kommune kan bidra på noe vis til vedlikeholdet av Hallenåsen i anleggsperioden.

Når det gjelder det planlagte arbeidet i Mølleveien vil vi forhøre oss hvordan dialogen mellom Asker og Røyken kommune foregår, og hvordan de planlegger å løse de økte utfordringene med omkjøring via Røyken/Midtbygda når Mølleveien stenges.

Mvh
Styret, ØHV