Endring i styresammensetning for Øvre Hallenskog Vel

Elisabeth Holter Schøyen trekker seg som formann for vellet fra 30.okt.
Hun er nettopp blitt valgt som utvalgsleder for klima, miljø og samferdsel i Røyken kommune, og kan derfor havne i habilitetskonflikt.

Vi takker Elisabeth for den flotte jobben hun har gjort som leder, parallelt som vi vet at hun står på videre til fordel for bygda vår i aktuelle fora.

Styresammensetning frem til neste generalforsamling på nyåret blir da:

  • Sissel Finstad (leder)
  • Bjørn Olsen (nestleder)
  • Stein Engstad (kasserer)
  • Peter Flodin, Jan Egil Korsvik og Tilla Vilberg (vara)

Vedlagt protokoll fra Generalforsamling.

http://hallenskog.no/wp-content/uploads/2015/11/protokoll_genforsamling_april2015.pdf