Generalforsamling for 2016 ble avholdt 16.mars på Friheim.

På agendaen stod blant annet:

  • Valg av nytt styre
  • Orientering om arbeidet med fornying av lekeplassen
  • Status gjenåpning av Hallenskog stasjon.
  • Informasjon om kommunereformen

Se vedlagt protokoll:
Protokoll_Generalforsamling_ØHV_16-03-16