Browsed by
Category: Veilag

Stenging Plankedalsveien / Underlandsveien

Stenging Plankedalsveien / Underlandsveien

STENGING AV KRYSSET PLANKEDALSVEIEN/UNDERLANDSVEIEN MANDAG 4. JUNI 

Krysset vil være stengt i ca. 4 uker fra og med mandag 4.juni kl 0800 (hele døgnet) til ca. 4. juli. Det vill ikke være gjennomkjøring fra Plankedalsveien til Underlandsveien. Underlandsveien vil være åpen for trafikk før Kl.0800 og etter kl 1700, samt i hele døgnet lørdag-søndag. 

OMKJØRING – BOM OVER HALLENÅSEN VIL VÆRE ÅPEN 

Omkjøring for beboere på Hallenåsen/Plankedalsveien vil være via Hallenåsen. Bommen vil være åpen hele døgnet så lenge krysset Underlandsveien/plankedalsveien er stengt. 

SKOLEKJØRING 

Skolekjøring vil fortsette som før. Det gjøres tilpasninger og prosjektet har god dialog med selskapet som kjører skolebarna. 

ASFALTERING AV UNDERLANDSVEIEN PÅ ASKER-SIDEN 

5. og 6 juni. skal Underlandsveien på Asker-siden asfalteres. Kjørende vil måtte passere via gangvei. Det vil benyttes dirigenter. Tungtransport vill ikke kunne passere. Utrykningskjøretøy vil kunne passere. 

NB! Stenging Underlandsveien

NB! Stenging Underlandsveien

NB!! Stenging Underlandsveien

Info på Asker Kommunes hjemmesider

Asker kommune ble i går nedringt av engasjerte innbyggere i Hallenskog. De ber instendig om at alle forholder seg til informasjonen som blir gitt ut via offesielle kanaler og ikke ringer Asker kommune. De får ikke gjort jobben sin alle husstander ringer inn…

Styret i vellet har god kontakt med kommunen, og vi vil legge ut all informasjon om prosjektet på Hallenskog.no så fort det blir tilgjengelig (med link fra Facebook).

Det kommer skriv i postkassen fra kommunen i dag. Vi har fått bekreftet at Underlandsveien blir stengt fom 8. mai til medio desember.

På vegne av styret i ØHV,
Ingvild