Sted: Friheim, Åmotveien i Heggedal
Dato: 11. juni 2009
Tid: kl 19.00

Dette møtet avholdes 11 dager senere enn veilagets vedtekter bestemmer. Der står det at årsmøte skal avholdes innen utgangen av mai.
Dagsorden
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av referent
4. Valg av justeringsperson
5. Styrets årsberetning
6. Regnskap 2008
7. Budsjett 2009
8. Valg
9. Dugnad 13. juni 2009
10. Eventuelt

Leave a comment