Browsed by
Category: Øvre Hallenskog vel

Dugnad på Lekeplassen

Dugnad på Lekeplassen

17 juni kl. 10:00

Dugnad på LEKEPLASSEN

Vi fortsetter arbeidet med å gjøre Lekeplassen til å bli en spennende og aktiv møteplass for oss alle!

Vi håper å komme et godt stykke videre med aktivitetsstien, så vi fortsetter å rydde stien og området rundt, vi gjør lekestativet ferdig og bygger broer.

Peter har lovet å rydde bekken fri for kvist og søppel med en gravemaskin – hvis noen har en liten en som de er villige til å låne ut til vellet på dugnad, så hadde vi satt enormt pris på det!

Ta med
Verktøy
Motorsag
Kvistmaskin
Spade
Trillebår

Har du aggregat?
Har du traktor?

Send melding til Ingvild på 974 69 090

Grilling kl. 15:00

Ta med grillmat, noe å drikke og resten av familien!

Realisering av sikkerhetsvei – avtaler med grunneiere

Realisering av sikkerhetsvei – avtaler med grunneiere

Hei,
Øvre Hallenskog Vel har lenge jobbet for få etablert en sikkerhetsvei til området vårt. Adkomstforholdene særlig vinterstid er bekymringsfulle, og vi opplever hvert år dager med trafikkaos der utrykningskjøretøyer ikke har mulighet til å ta seg frem. Den planlagte sikkerhetsveien inn fra Kleiver vil være viktig for å sikre beboernes behov for hjelp til enhver tid ved akutte situasjoner, og veien vil også ha andre positive effekter for lokalsamfunnet.
Sikkerhetsveien er nå i ferd med å bli realisert, og vellet er gjort kjent med at Viva i løpet av kort tid vil oversende utkast til avtaler med berørte grunneiere. Vellet involverer seg selvsagt ikke i forhandlingene med den enkelte grunneier, men vellet håper at avtaleprosessen får god fremdrift og at nødvendige avtaler kommer på plass så raskt som mulig.
Med vennlig hilsen
Øvre Hallenskog Vel
Ingvild Ryggen Carstens
styreleder
NB! Stenging Underlandsveien

NB! Stenging Underlandsveien

NB!! Stenging Underlandsveien

Info på Asker Kommunes hjemmesider

Asker kommune ble i går nedringt av engasjerte innbyggere i Hallenskog. De ber instendig om at alle forholder seg til informasjonen som blir gitt ut via offesielle kanaler og ikke ringer Asker kommune. De får ikke gjort jobben sin alle husstander ringer inn…

Styret i vellet har god kontakt med kommunen, og vi vil legge ut all informasjon om prosjektet på Hallenskog.no så fort det blir tilgjengelig (med link fra Facebook).

Det kommer skriv i postkassen fra kommunen i dag. Vi har fått bekreftet at Underlandsveien blir stengt fom 8. mai til medio desember.

På vegne av styret i ØHV,
Ingvild

Underlandsveien stenges

Underlandsveien stenges

Øvre Hallenskog Vel kommer til å legge ut informasjon om veiarbeidet i Underlandsveien her på hallenskog.no.

Underlandsveien – gang og sykkelvei

Ifm oppstart bygging av ny gs-veg på Asker siden skal vi stenge av Underlandveien fra grensen Asker/Røyken til krysset Hallenåsen/ Underlandveien. Stenges for biltrafikk mellom mai og medio desember. I perioden 1 juli og 16 august stenges det også for myke trafikanter og ifm sprenging av de høyeste bergskjæringene.

Her følger en liten presisering:

  • Beboere i Underlandsveien på AK-siden vil ikke ha behov for å benytte omkjøringsveien slik vi ser det.
  • Beboere i Underlandsveien på RK-siden vil trolig benytte veien når de skal i retning Heggedal.
  • Slik at omkjøringsveien har vi sett for oss vil brukes av beboere i Hallenåsen med sideveier, samt beboere i plankedalsveien ved behov.
  • Skiltet kan informere om at gjennomkjøring og tungtransport er forbudt. Mao kun tillatt for kjøring til eiendommene.
  • Så lenge vi vi har fått informert alle beboere i området, trenger vi muligens ikke å skilte omkjøringsveien, kun ved stengt fra-til dato, og da omkjøring  via Mølleveien- Røykenveien.