Fra Asker kommune:

Bommen over Hallenåsen holdes åpen i uke 48 og 49 (som tirsdag 27. november).

Uke 48:

Det jobbes fra grensebekken og sørover mot Plankedalsveien.

Evt. omkjøring via Røykenveien/Mølleveien.

Veien vil i utgangspunktet være stengt for gjennomkjøring mellom kl. 0800-1700 på hverdager.

Type arbeid: Tilpasning av adkomster, etablering av fartsdemper ved Underlandsveien 75 ,etablering av veiskulder, samt diverse asfaltering.

Uke 49:

Det jobbes fra Plankedalsveien  og sørover mot Underlandsveien 91.

Samme type arbeid som i uke 48, men veien vil i utgangspunktet være åpen. Det må likevel påregnes begrensninger og venting mellom kl. 0800-1700.

Evt. omkjøring via Røykenveien/Mølleveien.

I tillegg ber vi om at sperringene respektens og ikke flyttes på. Det skapes da ekstra frustrasjon blant  de neste bilistene som kommer og som da må  snu «enda lenger» inn i Underlandsveien.