Som dere alle kjenner til fikk Hallenskog i fjor tildelt HØYKOM midler for utbygging av bredbåndsnett. For å få tildelt disse midlene måtte man ha et organisasjonnummer og det ble derfor besluttet opprette et Bredbåndslag som skulle håndtere disse midlene. Styret i laget består av Leder: Jan Egil Korsvik, Nestleder: Morgan Torvolt og styremedlemmer Espen Blom, Kjetil Kjernsmo, Tor Houghton.

Det har dessverre vist seg at det vesentlig vanskeligere (les dyrere) å få til et godt internettilbud enn det vi hadde forestilt oss. Styret har lagt ned hundrevis av timer på å snakke med forskjellige leverandører, se på forskjellige tekniske muligheter og vurdere kostnader mot funksjonlitet. Det billigste (realistiske) anslaget har ligget på 3 millioner kroner. Dvs at med midlene vi har og med 100 husstander vil det bli en investering på rundt 20 000 pr husstand. Dette tror ikke styret er realistisk at vi får til.

Men i forrige uke fikk vi en veldig positiv beskjed: En stor leverandør er villige til å bygge ut hos oss mot at de får HØYKOM midlene. Vi har veldig stor tro på dette, men kan foreløpig ikke gå ut med navn eller hvilken kostnader det blir pr husstand. Vi har fremdeles noen utfordringer rundt det formelle og jobber nå på fullt for å se om vi kan få ryddet opp i dette.

Følg med for oppdateringer her på denne siden eller vår facebook gruppe.