Asker Drift i Asker kommune er ansvarlig for vedlikehold av Plankedalsveien og Blåbergveien. Denne uken har vi hatt felles befaring og de har ved selvsyn konstatert at oppgradering av veien er nødvendig.
Konklusjonen er at Asker Drift i år vil begynne oppgraderingen. De begynner med Kleiva og den påfølgende bakken før vinteren.
Strekker budsjettet til, vil de ta hele veien frem til lekeplassen – og Blåbergveien. I fall det ikke er økonomidekning til alt i år, skjer sluttføring i løpet av neste år.
Vår anmodning er heving av veien, grøfting med rør og kummer. Samt fartsdumper før lekeplassen. Asker Drift anbefaler grov asfalt (type 16) i Kleiva.