Øvre Hallenskog Vel

Innkalling til ordinær generalforsamling

 1. september kl 19:00 på Friheim, Åmotveien 15, Heggedal.

Grunnet koronasituasjonen ønsker vi forhåndspåmelding for å sikre at alle som ønsker skal få plass, send mail til bjoern.hellman@gmail.com med din påmelding, senest 20. september.

 

SAKSLISTE

 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
 2. Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
 3. Godkjennelse av årsberetning for 2019
 4. Budsjett for 2020
 5. Ansvarsfrihet for Styret
 6. Valg av fire styremedlemmer, to varamedlemmer, og et medlem til valgkomiteen.
 7. Eventuelt
 8. Informasjon om høydebasseng

 

Kontingent 2020  250,- kan betales til kontonr. 7137.05.06919 eller via Vipps til #503449 innen 20. september. Medlemskontingent må være betalt for å oppnå stemmerett.

 

Hva er gjort i året som gått?

Styret har en rekke møter i perioden, en periode som blitt litt forlenget grunnet C19. Styrets hovedoppgaver året som gått har blant annet vært:

 • Få til økt samhandling mellom veilagene
 • Få til utredning av Høydebasseng for å sikre vanntillførsel og brannsikkerhet
 • Få til sikker og brukervennlig skoleskyss i en usikker periode etter kommunesammenslåing
 • Få til en utbedring av Plankedalsveien, inklusive asfaltering
 • Gjenåpning av isbanen (tilsett kun litt vinter)

Hvis du ønsker å bidra til felleskapet? Bli medlem og vær aktiv!

Velkommen til Generalforsamling!

/Styret