Røyken kommune har lagt ut varsel om oppstart av planarbeid vedrørende planoverganger langs jernbanen i Hallenskog. Se kommunens side for full kunngjøring.

Vellet har snakket med Nedre Hallenskog Vel og vi kommer til å levere et felles svar. Innspill til planene kan sendes til styret via undertegnede eller som kommentarer til denne saken. (Frist 15.okt)

Leave a comment