Vi har problemer med å få nødstrømforsyningen til å virke. Oppstarten er derfor utsatt noen dager for å få dette på plass. Vi håper det løser seg i løpet av uken.

Leave a comment