Tiden er nå inne for å sette bommen i drift. Etter planen skal dette skje lørdag 30.januar. Bompasseringsrettigheter er sendt alle som har meldt interesse og har rett til dette.

Retningslinjene er som følger
1. Rettigheter er knyttet til et gitt mobilnummer
2. Rettighetene er personlige og kan ikke videreselges
3. For fastboende tildeles rettighet for ett mobilnummer per medlem i husstanden
4. Utleiere kan kjøpe inntil to rettigheter per utleieenhet. Pris per leilighet kr 1500 per år (regnes fra kjøpsdato og et år frem i tid). Dersom leiligheten blir stående ledig over lengre tid kan utleier søke styret om refusjon av forskuddsbetalt rettighet
5. Hytteeiere tildeles rettighet for ett mobilnummer
6. Tomteeiere som betaler vedlikeholdsavgift (såkalte aktive tomteiere) tildeles rettighet for ett mobilnummer
7. Rettighetshavere kan åpne bommen ved hjelp av egen mobiltelefon for gjester og andre
8. Styret kan vurdere å selge bompasseringsrettigheter til andre brukergrupper ved etterspørsel

Bommen åpnes ved å ringe følgende nummer: 954 75 258. Dersom nummeret det ringes fra er registrert, vil bommen ”svare” ved å åpne seg. Bommen vil være åpen lenge nok til at det er mulig å passere. I tillegg er det en fotocelle som hindrer bommen å stenge seg dersom det står en bil i veien.

Det koster ingenting å ringe bommen, det er heller ikke nødvendig å stå ved siden av bommen når du ringer. Dermed er det mulig å sitte hjemme å åpne bommen for besøkende.

Hvordan vet jeg at mitt telefonnummer er registrert i bommen?
I god tid før bommen blir satt i drift vil du få en tekstmelding fra bommen som bekrefter at ditt nummer er registrert. Dersom du ikke har hørt noe kan du kontakte Finn Matras, tlf 41 30 91 94 eller finn.matras@pobox.com.

Leave a comment