Har du husket å betale medlemskontigent for 2017?

Øvre Hallenskog Vel trenger betalende medlemmer for å kunne ivareta våre interesser i nærområdet.

Medlemskontingenten er kun kr 250,- og bidrar til prosjekter som kommer medlemmene tilgode. Vi jobber blant annet med:

•    Oppgradering av “lekeplassen”
•    Vedlikehold av Plankedalsveien og Blåbergveien
•    Flomsikring og nødstrøm
•    Sikkerhetsvei fra Kleiver
•    Dugnader og sosiale aktiviteter, som juletrefest for barna, og voksenfest

Kontigenten overføres til kontonummer:
7137.05.06919

Husk å merke betalingen med navn og adresse.

Med vennlig hilsen,
Styret