I forbindelse med veiarbeid er Underlandsveien stengt fra mai til desember.
Omkjøringsveien er rundt Mølleveien, men dersom du ønsker raskere vei vil Hallenåsen Veilag akseptere midlertidig tilgang på å bruke veien over Hallenåsen fra nå og ut året for ikke-medlemmer.Prisen er 2.000 kr som tilsvarer 8 måneders medlemskontigent.
Pengene overføres til veilagets kontonr.: 1627.17.20088. Pengene må være innbetalt på denne konto før tilgang til å åpne bommen blir gitt. Når pengene er overført, må du kontakte Bente Skalstad på benteskalstad@hotmail.com eller til nød på tlf. 467 85 462.
Utovere dette trenger Bente følgende opplysninger:
  • Navn
  • Om du er fastboende eller hybelboer
  • Adressen på bolig
  • Telefonnummer(e) som skal ha tilgang til å åpne bommen.