Kommunen har bestemt at den nederste delen av Plankedalsveien skal utbedres.
Arbeid som skal gjøres:
• Lage gangvei nedenfor autovernet. Gangveien skal gå fra eksisterende møteplass og ned til Underlandsveien
• Lage to nye møteplasser, en oppe på toppen ved porten, en ved den nederste strøkassa
• Utvide eksisterende møteplass
• Grøfterens
• Nytt autovern. Dette må settes opp litt lenger inn på veien enn i dag for å få feste. Veien vil derfor bli smalere.
• Asfaltering av nedre del, fra krysset til innkjøringen til første bolighus.

Tid
Oppstart senest mandag 9. november. Arbeidet vil pågå i fire uker. Arbeidet vil pågå fra mandag morgen til torsdag ettermiddag.

Stenging av Plankedalsveien
Nedre del av Plankedalsveien vil ikke være stengt i hele perioden, men i store deler av den. Hvorvidt veien er stengt vil vises ved skilting. Skilter settes opp nederst i Hallenåsen, i kysset Solfjellveien-Hallenåsen, ved Blåbergveien-Plankedalsveien og nederst i Plankedalsveien. Når skiltene ikke står der, er veien kjørbar.

På glatte dager vil veien bli åpnet i rushtiden på morgenen. Skiltene vil da bli fjernet, som tegn på at veien er åpen.

Kommunikasjon til beboerne på Hallenåsen
Kommunen utarbeider et informasjonsskriv. Der vil hentetider for skolebussene, rutinene rundt stenging og åpning av Plankedalsveien, hvilke tidsrom som blir definert som rushtid og kontaktinformasjon til de ansvarlige hos entreprenøren og kommunen gå fram.

Informasjonsskrivet vil bli distribuert i postkassene av vellet og veilagene. I tillegg må vi henge opp plakater og legge ut info på hallenskog.no.

Skoletaxiene vil også legge om rutinene. Det vil bli kjørt shuttle-busser med 4×4 opp i området. Disse vil møte andre busser ved Underlandsveien som kjører til skolene. (Dette vil trolig bli en permanent løsning også for resten av vinteren. Oslo Taxi er bekymret for å kjøre i området uten 4×4). Dette vil bli orientert om i et separat skriv som vil bli sendt med elevene hjem.

Kontaktpersoner:
Røyken kommune: Eivind Haug, eivind.haug@royken.kommune.no, 91517004
Entreprenøren: Bengt Strømnes, bengt@mogd.no, 47708505

Leave a comment