NABOINFORMASJON Nr 1, 27. november 2017

KT1609 Fortau Underlandsveien 

Arbeidene med bygging av nytt fortau i Underlandsveien ligger nå ute på anbudsregning. Vi regner med å inngå kontrakt med entreprenør i starten av januar 2018.

Underlandsveien vil være åpen for kjøretøy mellom kl.1700 – 0800 på hverdager og hele døgnet i helger, samt helligdager.

Veien holdes åpen for myke trafikanter under hele anleggsperioden.

Oppstart

Tilrigging vil starte i månedsskifte januar/februar, forventet oppstart og stenging av veien er i uke 5 2018.

Tangenveien

Arbeidet i Underlandsveien er planlagt slik at inn/utkjøring til Tangenveien opprettholdes under hele anleggsperioden.

Plankdalsveien

Arbeidene i tilknytning til Plankedalsveien vil skje våren 2018. Berørte beboere som i dag ikke har tilgang til bom i Hallenåsen, vil i denne perioden få en midlertidig tilgang ved behov. Prosjektet er i dialog med veilaget og vil komme med nærmere informasjon på nyåret.

Fremdrift

Veien vil bli stengt i ulike etapper, i hver etappe/delstrekk vil det ikke være mulighet for adkomst med bil. Det tilrettelegges p-plasser før og etter hvert stengt strekk. Nærmere informasjon vil komme før oppstart.

Fotgjengere må påregne nedsatt fremkommelighet i perioder når det utføres arbeid som f. eks sprengning og pigging.

Vi arbeider med å få til alternative gangstier i de tilstøtende eiendommene. Prosjektet kommer med nærmere informasjon når dette er avklart.

Vedlikehold av veien

Veiene i anleggsområdet blir brøytet og strødd av entreprenøren gjennom vinteren f.o.m uke 5 2018.

NSB og skolekjøring.

Frem til 8.desember 2017 vil NSB sin shuttle-buss gå normalveien til Heggedal. NSB er forpliktet å kjøre denne kjøringen frem til 8. desember 2017 etter dette opphører tilbudet. Ved spørsmål må NSB kontaktes.

Praktisk informasjon om skolekjøring vil komme i god tid før oppstart (uke 5).

Utrykningskjøretøy

Aktuelle etater blir varslet om stenging av veien slik at tilgang opprettholdes kontinuerlig i anleggsperioden.

Generelle ulemper

I tillegg til ovennevnte ulemper, vil det også bli de «normale» anleggsulempene med støy, støv og søle. Imidlertid vil vi i samråd med entreprenøren tilstrebe å minimalisere alle ulempene så godt det lar seg gjøre. Vi ønsker en god dialog med beboere i Underlandsveien, men kan dessverre ikke love å etterkomme alle ønsker.

Asker kommune har engasjert Sweco AS til å foreta eiendomsbesiktigelser av samtlige boliger både innvendig og utvendig. Dette for å registrere eventuelle skader før våre arbeider starter. Grunneierne vil bli kontaktet av Sweco direkte for å avtale tid for besiktigelse. Besiktigelsene blir gjennomført i løpet av desember og januar måned.

Planlagt fremdrift: Oppstart: Uke 5 2018 Ferdig: Desember 2018 (istandsettelse og asfaltering våren 2019)

Download (DOCX, 443KB)