Plankedalsveien er for tiden i svært dårlig forfatning, og situasjonen er ikke holdbar. Styret i Øvre Hallenskog Vel har vært i dialog med Viva samt kommunen gjentatte ganger siden mai ang den dårlige tilstanden veien har. Det er vanskelig å få forståelse for at veien ikke bare trenger generelt vedlikehold, men har  behov for en større oppgradering. Det hjelper ikke å skrape mer nå da grusen er borte og pukk og større stein kommer frem. Tilbakemeldingen vi dessverre får er at det ikke er midler per i dag til å gjøre noe større vedlikehold/oppgradering av veien.

Vellet vil fortsette å følge opp saken videre. Som innbyggere kan dere bidra ved å gå inn på Viva IKS sine hjemmesider å melde fra om den dårlige forfatningen.

Til slutt ønsker vellet å minne alle innbyggere og deres besøkende om å dempe farten og holde fartsgrensen. Vi ønsker ikke å miste noen barn og ber innstendig om at bilister avpasser farten når de kjører i området.