Veinettet i Øvre Hallenskog består av en rekke veier. Alle veiene, med unntak av Blåbergveien og største delen av Plankedalsveien, er privat, og derfor hvis man er tilknyttet en av de øvrige veiene fordrer dette at man er medlem av ett eller flere veilag med dertil tilhørende innmelding og årlige vedlikeholdskostnader som må betjenes. Det er viktig at nye beboere er kjent med dette forholdet. Kjøper man et ferdig hus i området er nok medlemskap i de aktuelle veilagene for en stor del i orden. Kjøper man derimot en tomt er det viktig å få kjennskap til om medlemskap/innmelding i de aktuelle veilag er med i tomteprisen. Hvis så ikke er tilfelle, kan tomteprisen fort øke med 10-tusenvis av kroner.

Pr. i dag er alle private veier organisert med egne veilag, og egne styrer. Har man adresse som faller inn under ett eller flere av disse veilagene er man pliktig medlem av veilaget/veilagene. Dette er nedfelt i veiloven §§ 54-55. Hvem som sitter i de forskjellige styrene skifter relativt ofte så for den siste og mest oppdaterte informasjonen henvises til Brønnøysundregistret http://www.brreg.no

Kutyme:
Veiene som fører opp til Øvre Hallenskog er bratte og smale. Det krever derfor, særlig på vinterstid, at vi alle tar hensyn til hverandre. Det fordrer at kjørende viser stor aktsomhet ved passering av bløte trafikanter, og det er kutyme vinterstid at kjørende nedover stopper og viker for de som kommer oppover, ned kommer man alltids. Husk også at hvis du kjører av veien skaper du ikke bare problemer for deg selv, men også for dine naboer.

Dette med å vike for oppover trafikk kan godt gjelde sommerstid også slik at vanen blir innarbeidet. De fleste av oss kjører 4-hjuls trekkere og med piggdekk vinterstid. For de som velger piggfrie dekk og/eller 2-hjuls trekk/skyv er kjettinger en dyd av nødvendighet. Man kan få kjøpt hurtigkjettinger på Biltema.