Øvre Hallenskog Vel besitter tomta i krysset Nores vei / Hallenåsen / Plankedalsveien. Vellet har innhentet ekstern kompetanse for å se på utviklingsmulighetene for tomten (beskrevet i Mulighetsstudie Lekeplassen – landskapsarkitekt Collet). Styret jobber aktivt med å innhente offentlige midler for å finansiere utviklingen.

2016

Over flere dugnader i løpet av 2016 ble nytt lekestativ for de minste bygget og skog ble ryddet for å åpne opp tomten for lys og tilrettelegging for bygging av tur- og treningsløype. Vi har også vært i kontakt med Drammen Klatreklubb for å kartlegge om det kan lages klatrevegg for barn og voksne.  Dette er mulig å få til sammen med Drammen Klatreklubb. Ettersom vellet ikke har fått godkjennelse for montering av ankerfester på privat eiendom der Drammen Klatreklubb ønsker å anlegge klatrefelt, vil det være mulig å få etablert klatrevegger for barn ved å leie inn kompetanse. 

I løpet av sommeren ble dette flotte lekestativet bygget på dugnad. Takk til alle som bidro!

2017 – 2018

Styret ønsker å ferdigstille tur- og treningsløypen. Hvis ØHV får innvilget støtte fra tippemidler, Røyken kommune og Sparebankstiftelsen, vil vi sette i gang arbeidet med bygging av Volleyballbane og Tuftepark og eventuelt etablering av klatrevegg.

Prosjekt Lekeplassen

Landskapsarkitekt Karin Collett ble i 2015 hyret av ØHV til å gjennomføre en studie av utviklingsmulighetene for “Lekeplassen”.