Innkalling til ordinær generalforsamling
2. mai kl 19:00 på Friheim, Åmotveien 15, Heggedal

SAKSLISTE

1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
3. Godkjennelse av årsberetning for 2018
4. Regnskap 2017 og 18
5. Budsjett for 2019
6. Ansvarsfrihet for Styret
7. Valg av fire styremedlemmer, to varamedlemmer, og ett medlem til valgkomiteen.
8. Eventuelt

Det gjøres oppmerksom på at medlemskontingent skal være betalt for å oppnå stemmerett.

Velkommen! /Styret

Kontingent 2019
Kontingenten 250,- kan betales til kontonr. 7137.05.06919 eller via Vipps til #503449 innen 20. april

Sommerfest 15. juni
Sommerfest med grill og aktiviteter for barn og voksne ved lekeplassen, sett av datoen. Hvis du vil være med å arrangere eller støtte på annen måte – bare si fra. 😊 Mer informasjon kommer.