Sted: Friheim, Åmotveien i Heggedal
Dato: Mandag 19. mars 2012
Tid: ca. kl. 2030 OBS: Årsmøte i Hallenåsen veilag avholdes kl 19 og vi begynner vårt årsmøte etter at Hallenåsen er ferdig med sitt årsmøte.

Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 2. Valg av ordstyrer.
Sak 3. Valg av referent.
Sak 4. Valg av justeringsperson.
Sak 5. Årsberetning.
Sak 6. Revidert regnskap.
Sak 7. Fastsetting av årsavgift.
Sak 8. Tiltak mot dump i krysset Solfjellveien/Hallenåsen. Regnvann renner ned Solfjellveien og ut i skråningen ved sien av, regnvannet skyller bort grus/dekke og lager ”dump” nederst i veien.
Sak 9. Utbedre adkomsten til stien ved Røine og Bauman.
Fylle på masse i overgang Solfjellveien/sti mot Hallenåsen Terasse. Tomtegrense Røine/Baumann.
Sak 10. Utbedring av skjev/hellende veibane ved snuhammer i enden av veiparsell i Solfjellveien v/Skjersaker/ Orlin/ Pettersen.
Sak 11. Styret foreslår at lånene gjøres opp i løpet av 2012.
Sak 12. Evt innkomne saksforslag.
Sak 13. Ansvarsfrihet for styret.
Sak 14. Valg – alle i styret er på valg. Det skal velges: Styreformann, Styremedlemer, kasserer, sekretær, varamedlem.
Sak 15. Biler og barn i veibanen når skolebarna i området skal ta skoleskyss om morgenen. Alle henstilles å ta hensyn til øvrig trafikk når barn kjøres til skoleskyss om morgenen.
Sak 16. Informasjon om etablering av bredbånd i Solfjellveien og Hallenåsen.

Leave a comment