Sted: Friheim, Åmotveien i Heggedal
Dato: Mandag 19. mars 2012
Tid: Kl. 19.00

Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 2. Valg av ordstyrer.
Sak 3. Valg av referent.
Sak 4. Valg av justeringsperson.
Sak 5. Styrets årsberetning.
Sak 6. Revidert regnskap.
Sak 7. Budsjett/Fastsetting av årsavgift.
Sak 8. Ansvarsfrihet for styret.
Sak 9. Asfaltering nederst i bakken mot Underlandsveien
Sak 10. Valg
Sak 11. Valg av valgkomite
Sak 12. Eventuelt

Leave a comment