Årsmøte i Solfjellveien veilag

Sted: Friheim, Åmotveien i Heggedal
Dato: Mandag 19. mars 2012
Tid: ca. kl. 2030 OBS: Årsmøte i Hallenåsen veilag avholdes kl 19 og vi begynner vårt årsmøte etter at Hallenåsen er ferdig med sitt årsmøte.

Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 2. Valg av ordstyrer.
Sak 3. Valg av referent.
Sak 4. Valg av justeringsperson.
Sak 5. Årsberetning.
Sak 6. Revidert regnskap.
Sak 7. Fastsetting av årsavgift.