Sted: Friheim, Åmotveien i Heggedal
Dato: Onsdag 22. juni 2011
Tid: Kl. 19.00
Dagsorden
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av referent
4. Valg av justeringsperson
5. Styrets årsberetning
6. Regnskap 2010
7. Budsjett 2011
8. Valg
9. Eventuelt

Trykk på “vedlegg” nedenfor for å se regnskap og budsjett!

Leave a comment