Røyken kommune melder at Plankedalsbakken vil være stengt 17.08.2010 pga asfaltering av det nederste partiet.

Omkjøring via Hallenåsen.

Leave a comment