Innspill til ny kommuneplan

Som avtalt på generalforsamlingen/folkemøtet i ØHV 23.05.22 legges det ut link til side hvor dere kan gi innspill til den nye kommuneplanen som nå er på høring: https://www.asker.kommune.no/asker-mot-2030/saker-pa-horing-og-kunngjoringer/horing-kommuneplanens-arealdel/ For øvrig