Som avtalt på generalforsamlingen/folkemøtet i ØHV 23.05.22 legges det ut link til side hvor dere kan gi innspill til den nye kommuneplanen som nå er på høring:

https://www.asker.kommune.no/asker-mot-2030/saker-pa-horing-og-kunngjoringer/horing-kommuneplanens-arealdel/

For øvrig informasjon om kommuneplanens arealdel, som for eksempel kart, kan følgende link benyttes:

https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/styring-og-verdier/kommuneplan-2020—2032/kommuneplanens-arealdel/#gi-innspill-til-planen-innen-4-juni