“Arbeidsgruppen for bevaring av Hallenskog stasjon” har kommet godt i gang og her er litt informasjon om det vi har gjort til nå. Vi jobber både direkte mot JBV/NSB, men også mot politikere.

Les mer under

Bidratt med argumenter for Ordføreren.

Ordfører Rune Kjølsted var i møte med samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Han fikk en lang liste av oss med argumenter for bevaring av vår stasjon. Etter hva vi forstod var møtet ikke positivt og planene om nedleggelse ble ikke endret. JBV/NSB bruker følgende argumenter for nedleggelse:

– Hallenskog stasjon er ikke lang nok. Den er 175 m, men bør være minimum 220 m.
– Heggedal stasjon er nærme nok til å dekke behovet. Det skal lages gang/sykkelvei langs jernbanen. Nytt parkeringshus i forbindelse med ny stasjon.
– “Samtidig innkjør” på Heggedal stasjon er kun mulig dersom Hallenskog stasjon legges ned.

Møter med Transportkomiteen på Stortinget

Vi har hatt møter med Transport- og kommunikasjonskomiteen

Vi har hatt to møter med denne komiteen. Først et møte med nestleder Anne Marit Bjørnflaten og Gorm Kjernli samt et møte med leder Knut Arild Hareide og hans politiske rådgiver Geir Arne Servan.

Vi opplevde en positiv dialog ved at de lyttet og tok våre argumenter alvorlig. Det viste seg at de nok ikke var klar over alle konsekvensene ved en eventuell nedleggelse. Derfor tar de våre argumenter nå videre til Samferdselsminister Kleppa, og vi er lovet en tilbakemelding innen ca. 2 uker.

Flyers

Vi har trykket opp flyers med informasjon som skal være distribuert til de fleste husstander. Samme informasjon gis til politikere og andre vi har møter med.

Ikke ut i media

Arbeidsgruppen ønsker ikke å forstyrre denne positive dialogen vi har med politikerne, så vi kommer ikke til å gå ut i media på det nåværende tidspunkt. Hvis vi får et endelig nei via de politiske kontaktene som er gjort på Stortinget samt Jernbaneverket, vil vi imidlertid gå ut i landsdekkende media. Det vil i fall skje mot slutten av uke 50 og i uke 51.

Leave a comment