NSB / Jernbaneverket ønsker å legge ned Hallenskog stasjon. Aksjongruppen for bevaring av Hallenskog stasjon har laget en underskriftskampanje.

Signér her:
http://www.underskrift.no/vis.asp?Kampanje=3635

For å få så mange som mulig til på listen bør alle i husstanden signere.

Leave a comment